Ordfører Geir Waage ønsker at HAFs planlagte gjenbruksstasjon skal behandles politisk.

Ber rådmannen utrede konsekvensene av å gå ut av HAF

Av Hedda Hiller
06.11.2018 12:30 - OPPDATERT 06.11.2018 16:00

Formannskapet ber rådmannen utrede en sak på HAFs planlagte gjenbruksstasjon for kommunestyret.

Ordfører Geir Waage åpnet dagens formannskap med å legge frem et notat, som ble fremlagt til behandling senere i dagens møte. 

I notatet tar Waage opp situasjonen knyttet til eventuell etablering av en gjenbruksstasjon i Vika. 24. mai har ordfører Geir Waage sendt et brev til styreleder i HAF med kopi til daglig leder, hvor han skriver at Rana kommune vil at HAF IKS finner ei løsning for et sentrumsnært mottak for avfall, da dette er noe som tjener innbyggere og miljø. 

Imidlertid ber ordføreren i brevet om at HAF IKS i tillegg til arbeidet med en slik stasjon vurderer følgende:

– Om det finnes andre tomter i området som kan benyttes for formålet. 

– Om det er mulig å samarbeide med et eller flere andre selskaper for å finne ei løsning med sentrumsnært mottak. 

I en pressemelding sendt ut samme dag presierte ordføreren at en eventuell økning av HAFs låneramme og en ytterligere økning i renovasjonsgebyret ikke er svaret på utfordringen man står ovenfor. 

– Jeg registerer at administrasjonenm styrets flertall og representantskapets flertall har valgt å ikke imøtekomme dette, skriver ordføreren i notatet. 

Han mener sakspapirene som ble sendt ut til representantskapets medlemmer er mangelfulle og saken er er dårlig utredet. Ordføreren mener det ikke fremkommer hvordan investeringen i en gjenbruksstasjon vil påvirke selskapets gjeld, likviditet og gebyret innbyggerne betaler årlig. 

På bakgrunn av dette har ordføreren lagt frem en konklusjon hvor han ønsker at formannskapet i Rana ber rådmannen utrede følgende forhold: 

1. Hva er de juridiske og økonomiske konsekvensene av at Rana kommune eventuelt går ut av HAF?

2. Vedtaket i HAF innebærer at Rana kommunens innbyggere må betale for levering på en eventuell gjenbruksstasjon. Er dette forenelig med selskapets vedtekter knyttet til likebehandling?

3. Hva er konsekvensen av at Rana kommunestyre motsetter seg å vedta selskapets forslag til økte gebyrer for de kommende årene?

4. Har Rana kommune anledning til å legge ned bygge- og deleforbud knyttet til en eventuell etabelering av en eventuell gjenbruksstasjon i Vika. 

-------

Da saken var oppe til behandling tidlig i ettermiddag uttrykte Johan Petter Røssvoll  bekymring for hvordan en slik inngrepen fra kommunalt hold vil kunne oppfattes.

– Senterpartiet har vært skeptisk til denne etableringen fra dag en, men vi har nå havnet oppi dette. Jeg tror ikke jeg vil gå i mot at vi løfter denne saken til kommunestyret, men jeg tror at vi med dette ikke vil skape så rent lite uro. Vi er samtidig i en stor eier, og det er samtidig ikke urimelig at vi ser på hvilke konskvenser dette vil få. Jeg er redd for hvordan det blir oppfattet av vi overstyrer represntantskap, daglig leder og styret i HAF, sa Røssvoll, som stilte spørsmålstegn ved punkt to.

– Vi betaler jo allerede i dag på Røssvoll, og det legges vel opp til det samme her?

Ordfører Geir Waage er tydelig på at han ser meget alvorlig på saken.

– HAF ligger på Norgestoppen i å øke gebyrene. Når vi stiller spørsmål ved dette velger flertallet av represtantskapet å se bort fra det. Det mener jeg for å si det diplomatisk er spesielt. Dette mener jeg er så alvorlig, at jeg ser på det som en nødvendighet at kommunestyret som eier får anledning til å se på denne saken. Men det er selvsagt slik at om avgifter pålagt innbyggerne ikke er noe man bryr seg om, er det jo bare å stemme ned denne saken, sier ordfører Geir Waage.

Røssvoll fikk støtte fra Venstres Mats Hansen.

– Det ordføreren her uttrykker, er en disfunerlighet jeg ikke setter pris på. Jeg tror alle er opptatt av innbyggernes utgifter, også tilknyttet renovasjon. Jeg er mest opptatt av om vi kan behandle saken på denne måten. Vi har gitt tillitt til styret og et representantskap til å styre denne sjappa, så da mener jeg det er litt spesielt at vi går såpass i krig mot dette selskapet. Måten denne saken håndteres på, går i en retning jeg ikke setter pris på, sa Hansen fra talerstolen.

Han var også eneste representant som stemte mot å sende saken videre til politisk behandling i kommunestyret. Gjenbruksstasjonen til HAF skal dermed behandles politisk 15. november i år.

– Vi har gitt tillit til styret og et representantskap til å styre denne sjappa, så da mener jeg det er litt spesielt at vi går såpass i krig mot dette selskapet, sa Hansen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.