Rådmann Karl-Anton Swensen, leder av Lurøy kommunes kriseledelse, har sammen med resten av krisestaben i dag gått ut med sterk skjerpede korona-tiltak. Foto: Roger Marthinsen

Ber serveringssteder stenge og hyttefolk holde seg unna

Skrevet av Roger Marthinsen
14.03.2020 17:19 - OPPDATERT 15.03.2020 07:01

Kriseledelsen i kommunen innfører en rekke skjerpede tiltak, både for fastboende og folk med fritidsboliger. Lurøyfjerdinger som har vært utenfor Nordland skal i karantene.

Lurøy kommune har i dag innført en rekke nye tiltak for å redusere smittefaren for korona-viruset (Covid-19). 

– Tiltakene vil kunne ha avgjørende påvirkning for å få kontroll med viruset/smittefaren, melder Lurøy kommunes kriseledelse, rådmann Karl-Anton Swensen, kommuneoverlege og smittevernslege Andreas Kisch Dyrkjær og ordfører Håkon Lund, lørdag. 

– Kriseledelsen i Lurøy kommune har stort fokus på tiltak som kan begrense smittefaren, og om mulig hindre at Koronaviruset kommer til Lurøy. 

Med denne bakgrunnen har kriseledelsen, lørdag 14. mars 2020, besluttet følgende tiltak: 

 • Lurøy kommune ber om at hytteturister fra andre kommuner innstiller sine besøk til Lurøy kommune, da besøk gir risiko for spredning, samt at helsetjenesten i kommunen allerede er presset.
 • Lurøy kommune ber restauranter og hoteller i kommunen om å stenge sin aktivitet. Utbringing av mat kan fortsette.
 • Bedrifter bør benytte hjemmekontor for sine ansatte der dette er mulig.
 • Det anbefales at ferge- og hurtigbåtreiser i størst mulig grad kun benyttes til nødvendig varetransport og andre samfunnsviktige oppgaver/personell. De reisende bes om å være oppmerksom på foreslåtte tiltak mht. avstand til andre reisende og foreslåtte hygienetiltak.
 • Lurøy kommune har bedt samferdselsmyndighetene/Boreal om å gjennomføre tiltak på fergene der sjåfører (spesielt laksetransporten) blir isolert under reisen. Mulige tiltak vil kunne være at de sitter i førerhytte under overfarten, jf. dispensasjon fra sjøfartsmyndigheter. Kommunen har stilt krav til samferdselsmyndighetene (Nordland fylkeskommune) om at tiltakene må være på plass fra og med mandag 16. mars. 
 • Kommunen innfører krav om at personer som kommer til Lurøy fra områder utenfor Nordland, inkludert Hemavan, fra og med 14. mars må i 14 dagers karantene etter hjemkomst. Folk som har vært utenfor regionen før 14. mars som føler seg usikker på om de har vært eksponert for smitte, skal gå i hjemmekarantene.
 • Unntak er varetransportører som nevnt i punktet over, forutsatt at nevnte tiltak er på plass.

For kommunale virksomheter og kommunal ledelse innføres følgende tiltak, gjeldende fra lørdag 14. mars:

 • Det vil være «adgang forbudt» for besøkende til kommunens omsorgssenter. Eventuelt besøk må i tilfelle være avtalt med omsorgssenterets leder. Vedrørende henvendelse til legekontorene vises det til info-boks på kommunens nettside.  
 • For besøkende vil det ikke være adgang til rådhuset/kommunehuset på Tonnes, uten forutgående avtale. Eventuelt møte/samtale bør fortrinnsvis gjennomføres via telefon/skype.
 • Det vil heller ikke være adgang til øvrige kommunale enheter (skole/barnehage/teknisk etc.), uten forutgående avtale.
 • Kommunalt ansatte skal holde avstand og følge hygienetiltak, blant annet ikke sitte sammen i kantine/personalrom ved møter og lunsj.
 • Administrative ansatte skal avtale med sin leder om eventuell tilrettelegging.Kommunens administrasjon/ledelse vil være kritisk for planlegging, administrering og ledelse av tiltak, samt for å ivareta viktige kommunale funksjoner.
 • Det gjøres oppmerksom på at alle kommunalt ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver ved behov. Det er derfor viktig at alle ansatte følger tiltak og pålegg fra arbeidsgiver, samt holder seg selv orientert om nasjonale tilrådinger fra Folkehelseinstituttet. 

For kommunale møter:

 • Ordføreren har besluttet at alle politiske møter med fysisk deltakelse er avlyst fram til utgangen av mai. Ordføreren vil fortløpende vurdere avholdelse av fjernmøter for behandling av eventuelle hastesaker.
 • Kommunens ansatte og innbyggere bes om holde seg selv orientert via kommunens nettside og de nasjonale føringer som fortløpende oppdateres (www.fhi.no).
 • Kommunen har begrenset kapasitet til å håndtere telefonhenvendelser. Er ikke forespørselen veldig viktig bes det om at en avventer.
 • Redusert åpningstid for telefon vurderes fortløpende. 
For helsehjelp vises det til egen fane på kommunens nettside 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.