Foto: Shutterstock / Norsk brannvernforening

Fyrverkeri-ulykker skyldes ofte feil bruk: – Beskytt øynene!

Følg disse rådene og reglene, så blir nyttårsfeiringa tryggere og du får en god inngang til det nye året.

Nyttårsfeiringen forbindes ofte med fyrverkeri, men ikke alle er like flinke til å beskytte seg. Norsk brannvernforening anbefaler at alle som skal håndtere og se fyrverkeri bruker beskyttelsesbriller på nyttårsaften.

I 2008 ble forbudet mot pinneraketter innført i Norge, noe som har ført til at antallet skader som følge av fyrverkeri har gått betydelig ned. Likevel er det årlig 15 personer i snitt som får øyeskader grunnet fyrverkeri.

Av de 10 som ble skadet ved inngangen til 2021, var tre av ti alvorlig skadet, og de øvrige syv var moderat alvorlige, viser data fra Haukeland Universitetssykehus. Felles for de som har pådratt seg øyeskader ved bruk av fyrverkeri de siste årene er at ingen har brukt beskyttelsesbriller.

– Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt er vanskelig å forstå, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Siden 2010 har antall øyeskader som følge av fyrverkeri ved feiring av nyttår holdt seg nokså stabilt. De siste 16 årene har til sammen 250 personer fått skader som følge av fyrverkeri. Over 100 av disse tilfellene har vært karakterisert som alvorlige øyeskader, viser informasjonen fra Haukeland Universitetssykehus.

Uhell med fyrverkeri skyldes ofte feil bruk og ender som regel med personskade, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De siste ti årene har uhell med fyrverkeri ført til personskade i gjennomsnittlig 77 prosent av tilfellene. 39 prosent av uhellene skyldes feil bruk av fyrverkeri, viser statistikk direktoratet har publisert. Bare 8 prosent av uhellene oppgis å skyldes feil på fyrverkeriet, mens ukjent årsak oppgis i 53 prosent av dem.

Det ble registrert en liten oppgang – fra 36 til 38 hendelser – på nyttårsaften i fjor fra 2019. Men ut fra tallene til DSB synes det å avtegne seg en nedadgående trend de siste fem årene, fra 65 hendelser i 2016. Toppen i tiårsperioden ble nådd nyttårsaften 2013 med 68 hendelser. De siste ti årene har det gjennomsnittlig skjedd 51 uhell med fyrverkeri årlig.

Haukeland universitetssjukehus rapporterte om elleve øyeskader ved landets sykehus i forbindelse med bruk av fyrverkeri ved nyttårsfeiringen i fjor. Det er 27 prosent færre enn året før, da det ble registrert 15 skader.

– Fyrverkeri er eksplosiver og må behandles med omhu. Den som skyter opp fyrverkeriet bør lese bruksanvisningen, sjekke sikkerhetsavstander og plassere fyrverkeriet på et stabilt underlag. Den som skal avfyre fyrverkeriet må være skikket (edru) og vi anbefaler å bruke tennstav og beskyttelsesbriller. Vær tydelig ovenfor de som skal se på fyrverkeriet at det er finest på avstand og at sikkerhetsavstanden blir overholdt. De som ser på bør holde god avstand og ha beskyttelsesbrillene på, sier Søtorp.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Følger man disse reglene sikrer man en trygg inngang på det nye året. Ellers ønsker jeg å minne om aldersgrensen på 18 år for kjøp og bruk av fyrverkeri. Kategori 1 produkter, som små stjerneskudd, har 12-årsgrense, sier Søtorp, som også ber alle som skal skyte opp fyrverkeri om å lese bruksanvisningen nøye.

Brannvernforeningens råd for trygg og sikker håndtering av fyrverkeri:

Forbered oppskytingen i god tid: Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart til fyrverkeriet som skal plasseres ut på kvelden. Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene.

Les bruksanvisningen nøye før bruk: Følg de anbefalingene som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri (kategori 2 og 3) er det 18 års aldersgrense. Sikkerhetsavstanden kan du lese utenpå fyrverkeriet.

Alle som ser på må stå på trygg og sikker avstand, minimum sikkerhetsavstanden til fyrverkeriet. Fyrverkeri er finest på avstand. 

Barn må være under oppsyn av en voksen. Pass på at stjerneskudd ikke kommer i kontakt med klær. Det er 12 års aldersgrense for bruk av stjerneskudd i kategori 1.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet: Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes, og du må levere det tilbake til forhandleren.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte: Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp.

Bruk tennstav: En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

Sitt på huk, tenn lunta og gå: Etter at lunta er tent, bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet. Aldri len deg over fyrverkeriet. Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes. Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler. Husk å alltid følge bruksanvisningen.

Bruk beskyttelsesbriller under opptenning for å redusere sjansen for at du skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen: I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytingen. Ved bruk av fyrverkeri skal man være skikket.

Det er kun lov å selge fyrverkeri i perioden 27.-31. desember. Det er forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 1800 og 0200. Utenom denne tiden må man alltid ha tillatelse fra politiet og lokalt brannvesen. Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri.

Her er Norsk Fyrverkeriforenings 7 tips til trygg nyttårsaften

Respekter oppskytningstiden: Det er bare lov å bruke fyrverkeri fra 18:00 til 02:00 på nyttårsaften. Slik unngår vi at mennesker og dyr blir skremt og overrasket. Dessuten begrenser vi lydnivået til en kort periode for våre firbeinte venner.

Bruk beskyttelsesbriller: Norsk Fyrverkeri ønsker et nasjonalt påbud om beskyttelsesbriller. Som en ekstra sikkerhetsventil er det viktig å benytte seg av briller, slik at man beskytter øynene ved oppskyting av fyrverkeri. Spets minner om at man må bruke briller selv om man ikke tenner på fyrverkeriet selv, og holder god avstand. 

Les bruksanvisningen: I bruksanvisningen står det klart og tydelig hvordan du skal håndtere fyrverkeriet. Her finner du alt fra hvor du skal tenne på, til hvilken avstand du skal holde for at det skal være trygt. 

Planlegg oppskytingen: Finn et trygt sted der fyrverkeriet ikke kan velte. God planleggingen gir også mindre stress når man skal ut og feire nyttårsaften. 

Ikke bøy deg over fyrverkeriet eller tenn på igjen om den ikke virker: Alle medlemmene av Norsk Fyrverkeriforening utfører streng kontroll på fyrverkeriet de selger. Om det allikevel skulle være noe som ikke fungerer kan man levere fyrverkeriet og få pengene tilbake. 

Hold avstand: Fyrverkeri er best på avstand. Da ser man mer, og det er tryggere. 

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen: Det siste tipset ofte er det viktigste. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Vurderingsevnen blir dårligere, og alkoholpåvirkning kan i verste fall føre til ulykker. 

Kilde: Rikard Spets, Norsk Fyrverkeriforening

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.