Foto: Roger Marthinsen

I 13-14 år har millioner stått på en sperret flyplass-konto: –⁠ Nå kan pengene endelig komme til nytte

Var du en av dem som kjøpte den opprinnelige "Flyplassaksjen"? Nå kan pengene brukes til å bygge ny flyplass – med mindre du krever "aksjekapitalen" refundert.


I 2008-2009 ble det opprettet en "Flyplass-aksje" i Polarsirkelen lufthavn, som et symbol på det folkelige engasjementet for ny stor flyplass, samt for å kunne bli et innskudd i selskapet som skulle etablere den nye flyplassen.

Totalt ble det solgt 3.000 aksjer, eller rettere andelsbevis, for til sammen 3 millioner kroner. Dette beløpet har siden da stått på en sperret konto, og har med renter vokst til 3,5 millioner kroner, sier administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen, til Rana No. 

Først nå kan pengene tas i bruk til å inngå i flyplass-finansieringen. Et av premissene som fulgte med innbetalingene som ga andelsbevis var nemlig at "...pengene som er innbetalt fra andelstegnere ved tegning av «Flyplassaksjen» kun kan åpnes dersom det vedtas å bygge ny og større flyplass i Mo i Rana".

Dette vilkåret ble først oppfylt som følge av Stortingets vedtak i juni 2021 om bygging av flyplassen.

– Det betyr at vi kan ta i bruk disse pengene først nå, sier Henrik Johansen til Rana No.

En annen forutsetning for å kunne ta de 3,5 millionene i bruk, er at ikke andelshavere krever pengene refundert. Dette er nemlig også mulig. Bakgrunnen for at selskapet åpner for å betale tilbake pengene, er at forutsetningene som lå til grunn for «Flyplassaksjen» ble endret da det ble klart at det er Avinor, og ikke Polarsirkelen Lufthavnutvikling, som skal bygge og eie flyplassen. Fullmakten som fulgte med aksjepengene var at styret for Polarsirkelen lufthavnutvikling as kunne disponere pengene til å «tegne/stifte/delta […] i selskap som er nødvendige for å bygge flyplassen».

– Dette vilkåret er ikke mulig å oppfylle da det er Avinor AS som skal bygge flyplassen. Fullmakten gjaldt frem til 31. desember 2012, og selve fullmakten er også utløpt, melder Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS i en kunngjøring.

På bakgrunn av dette åpner Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS nå for eventuelt å refundere innskudd som ble gjort i forbindelse med tegningen av de 3.000 "flyplassaksjene". For å kunne få pengene refundert må man kunne dokumentere å være innehaver av Flyplassaksjen og/eller dokumentere at innskudd ble gjort. 

Dersom andelseiere ikke gjør krav om refusjon innen fristen, som er satt til 1. juli, vil pengene gå inn i det lokale spleiselaget som er med på å finansiere byggingen av ny flyplass:

"Dersom Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS ikke hører noe fra en andelseier innen kunngjøringsfristen anses det ubetinget og ugjenkallelig akseptert av andelseier at styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS kan benytte andelseierens innestående på konto som en andel av tilskudd fra det private til Avinor AS, for bygging av flyplassen".