"Bevis at dere virkelig bryr dere om naturen og om klimaet, Rana MDG!"

Skrevet av Christina Fjeldavli
06.10.2019 19:30 - OPPDATERT 07.10.2019 07:19

– Jeg kan love dere at dere kommer til å bli svært upopulære på nasjonalt nivå hvis dere støtter Freyrs planer om å rasere Sjonfjellet, skriver Christina Fjeldavli.

ÅPENT BREV TIL RANA MDG

Sjonfjellet er i fare, og Rana MDG blir nå fulgt med vaktsomt blikk av naturvernere over hele landet. Vil Rana MDG sitte stille og se på at Freyr, med finansministerens bror i spissen, raserer fjellet og utrydder fugler, ville dyr og insekter som lever der? At den grønne retorikken kun blir brukt for å skjule egne økonomiske interesser, er nå forlengst avslørt. Norges Miljøvernforbund har advart mot dette i mer enn ti år. Naturvernforbundet og La Naturen Leve har kommet til samme konklusjon. Den landbaserte vindindustrien er katastrofal når den settes opp i villmarksområder. Hver vindturbin krever en flatsprengt oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Det blir brukt store mengder betong til fundamentet. For å frakte turbinene, må det bygges svære anleggsveier. Myrer dreneres. Bekker og vann ødelegges for alltid. Dette er godt dokumentert fra flere hold.

8. september i år bidro jeg til å arrangere en markering mot vindindustri i norsk natur. MDGs partileder hadde dessverre ikke mulighet til å holde appell, men hun ønsket oss lykke til. En annen sentral MDG-politiker ble sendt i hennes sted, og holdt en glødende appell mot vindindustri på land. MDG sentralt har altså markert seg tydelig mot landbasert vindindustri. Hvis Rana MDG bryter med dette, vil jeg ta det opp med MDGs partileder personlig ved første anledning. Jeg kommer også til å ta det direkte opp med Naturvernforbundets generalsekretær, Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Motvind-styret.

I følge FNs naturpanels er tap av leveområder den viktigste årsaken til at naturmangfoldet trues. En million arter står i fare for å dø ut. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Vindindustrien genererer rask profitt for noen få. Disse driver massiv lobbyvirksomhet og er pådrivere for kynisk promotering av lite gjennomtenkte industriplaner. Grønn retorikk brukes for å skjule egne økonomiske interesser. Noe av det mest urovekkende er at man planlegger og markedsfører dramatiske prosjekter uten at det er foretatt faglig forsvarlige konsekvensutredninger. Dette gjelder også for Sjonfjellet.

I Norge har vi energioverskudd grunnet vannkraft. Om vi moderniserer allerede eksisterende vannkraftverk kan vi produsere mer energi enn vi kan med landbasert vindindustri. Imidlertid har norske politikere bestemt at de vil skattelegge vannkraften slik at effektivisering ikke lønner seg, samtidig som vindindustrien premieres for helt nye naturødeleggelser. Rana MDG bør gå tydelig imot en slik praksis.

Jeg leser i avisen at Rana MDG hevder at de vil bli upopulære uansett hva de gjør i denne saken. Betyr dette at dere lar dere styre av popularitet? Har dere ikke en indre kjerne, har dere ikke underliggende verdier som dere baserer dere på når dere tar viktige avgjørelser? Jeg kan for øvrig love dere at dere kommer til å bli svært upopulære på nasjonalt nivå hvis dere støtter Freyrs planer om å rasere Sjonfjellet. Det er godt dokumentert at motstanden mot pågående utbygging og planlagt utbygging allerede er massiv. Faktisk har det oppstått en hel folkebevegelse for bevaring av natur som nå er truet av vindindustri. Flere tusen nordmenn er på ulike måter knyttet opp mot Motvind-bevegelsen. Jeg ber om at Rana MDG gjør seg kjent med dette.

I stedet for å være passive vitner til naturødeleggende vindindustri, bør Rana MDG komme på banen med aktiv kamp for bevaring av miljøet. Jeg ber om at Rana MDG ser på Naturmangfoldsloven når Sjonfjellets framtid skal diskuteres. Bevis at dere virkelig bryr dere om naturen og om klimaet, Rana MDG! Vis at dere kan skille mellom vitenskap og vindbaronenes propaganda.

Jeg ber om at Rana MDG svarer meg, med kopi til MDGs stortingsgruppe. Sjonfjellet har nasjonal interesse, og det har også vindindustrisaken.

Vennlig hilsen

[annonse]
Christina Fjeldavli

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.