"BitFury skulle i det minste ha betalt for det økte utslippet"

Skrevet av Knut Hauknes
13.07.2020 06:00

BitFury’s gigantiske CO2-fotavtrykk er på ca. 330.000 klimakvoter. Slipper fra det gratis og subsidieres med ca. 70 millioner kroner hvert år.

Gro sa: «Alt henger sammen med alt.».

Dette gjelder også vårt strømnett, tilknyttet Europa.

Spotprisen i Europa kan være dobbelt så høy om dagen som om natta. Om dagen kjører Ranaverkene for fullt og Ranaelva er stor, men om natta stenges turbinene ned og fisken ligger og spreller på sandbankene (Norge fungerer som EUs batteri.).
Av Norges fossekrafts «grønne El-sertifikater» er 80 % solgt ut av landet.

Wikipedia melder at kullkraftverk slipper ut 960 gram CO2 for hver kilowattime strøm de produserer og kullkraftverkene er de som «balanserer» El-markedet i Europa. Det vil si at en kilowattime norsk vannkraft levert ut på nettet, reduserer CO2-utslippet i verden med ca. 1 kilo.

For å få ned CO2 utslippet er det innført et CO2-regnskap med CO2-kvoter, der en CO2 kvote er 1000 kilo, tilsvarende 960 kilowattimer.

I dag er prisen på en klimakvote 20 euro eller ca. kr 210, noe som betyr ca. 22 øre per kilowattime.

Regjeringen ville, med Senterpartiets og SVs støtte, fra 1.1.2019 ha usubsidiert elavgift, 16 øre per kilowattime for kryptoselskaper, men da protesterte ledere i de kommunene med slike selskaper, hvor Rana sammen med MIP førte an, så kraftig at inntil videre har intet skjedd.

BitFurys forbruk, uten reell verdiskapning, på 340 millioner kilowattimer, fører til at verdens utslipp av CO2 øker med 330.000 klimakvoter. BitFury skulle i det minste ha betalt for det økte utslippet, dvs ca. 69 millioner kroner.

----------

[annonse]
LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.