Blir ny direktør Forretningsutvikling i Helgeland Kraft

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
09.10.2019 12:24

Helgeland Kraft står foran store endringer både organisatorisk og forretningsmessig. Konserndirektør for Nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør Forretningsutvikling.

I en pressemelding skriver Helgeland Kraft at selskapet står foran store endringer i de kommende år både av organisatorisk og forretningsmessig art. Myndighetene ønsker å skille nettvirksomheten funksjonelt fra resten av konsernet og dette må løses innen 1.1.2021.  

– For å analysere mulighetene konsernet Helgeland Kraft har og ikke minst hva som må gjøres mot målet om et fullelektrisk samfunn, mener vi at det er viktig å fokusere på temaet forretningsutvikling, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

– Stikkord her er elektrifisering av transport – biler, busser, ferger m.v. – oppdrett og annen industri som vil legge om fra fossilt brensel til fornybar elektrisk energi. Dette omtales også som det grønne skifte. 

– Nye store kraftprosjekt kommer også inn under stillingen, da vi ser et økende behov for å være på hugget ved nyetableringer og utvidelser av eksisterende industri, tilføyer Mikalsen.

– Med denne endringen ønsker vi også å spisse fokuset på nettvirksomheten, der utfordringene til organisering og forbedringer gir oss flere utfordringer i årene som kommer. 

– Konserndirektør Nett, Frode Valla, har den kompetansen vi har sett etter, og er allerede tiltrådt den nye stillingen. Stillingen som konserndirektør Nett blir lyst ut med det første, og inntil ny er ansatt vil konsernsjef Eivind Mikalsen fungere i stillingen, sier Mikalsen..   

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.