"Hvis det finnes et snev av selvinnsikt, så er tiden for å bruke den nå"

Skrevet av Børge Hundnes
07.06.2021 17:00

– Slik kan det gå når politikk og lokal tilhørighet får overta på bekostning av pasientene og deres krav på sikkerhet og forutsigbarhet, skriver Børge Hundnes.

----------

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

----------

Steinholt, Sund, pasientsikkerhet og flytting

Den 15.10.2020 hadde NRK en artikkel som omhandlet flyttingen av tarmkreftkirurgien fra HSYK Mo i Rana til NLSH Bodø

Uttalelsen fra administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, var den gang «– Denne saken handler ikke om tillit. Det handler om behovet for å sikre et forutsigbart behandlingstilbud for tarmkreftpasienter.»

Sett i etterkant har vel de aller fleste fått med seg nettopp hvor lite forutsigbart behandlingstilbudet ble, med dårligst resultat på pakkeforløp kreft i hele Helse Nord.

Bedre blir det ikke når man i samme artikkel kan lese: «- Fagmiljøet i Sandnessjøen er fornøyd med avgjørelsen.

– Dette er et helt nødvendig vedtak. Vi håper vi kan få et godt samarbeid med Nordlandssykehuset og UNN, og bruke den tiden vi nå får til å få et bedre klima internt i Helgelandssykehuset, sier sykehuslege Ingeborg Steinholt, som er tillitsvalgt for legene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.»

I slutten av artikkelen sier Daae: «- Daae understreker at flyttingen av tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset er midlertidig. Hvor lenge den varer vil i stor grad avhenge av de prosessene som Helgelandssykehuset skal fullføre rundt kvalitetsarbeidet og arbeidsmiljø. Fagmiljøet og ledelsen på Helgelandssykehuset må gi oss og befolkningen på Helgeland tydelige og håndfaste svar på hvordan kreftkirurgien skal ivaretas i sykehuset.»

[annonse]
Det var nettopp det fagmiljøet og ledelsen på Helgelandssykehuset gjorde når de flyttet funksjonen tarmkreftkirurgi fra HSYK Sandnessjøen og til HSYK Mo i Rana. Det ble spesielt bemerket av tre personer i styret i HSYK. Ingen plass i hele Helse Nord har kreftkirurgien blitt ivaretatt på en bedre måte enn ved HSYK Mo i Rana. At tillitsvalgt for legene ved HSYK Sandnessjøen er fornøyd med avgjørelsen om å flytte funksjonen tarmkreftkirurgi fra HSYK Mo i Rana til NLSH Bodø handler på ingen måte om å ivareta kreftkirurgien og de det gjelder, pasientene og deres pårørende. Det handler kun om politikk og postnummer og har ingen ting med pasientsikkerhet å gjøre. Bedre blir det ikke når også styremedlem i Helse Nord, Fredrik Sund, som jobber som kreftlege ved UNN Tromsø og skal representere legeforeningen i styret også bifaller flyttingen til Bodø uten noen form for konsekvensutredning. Fredrik Sund arbeider for tiden ved UNN Tromsø, men kommer fra og har tilknytning til Sandnessjøen.

Kan Steinholt og Sund i dag gå god for at avgjørelsen som ble tatt av styret i Helse Nord i oktober i 2020 var den rette, når man i ettertid ser resultatene etter flyttingen der HSYK kommer dårligst ut i Helse Nord i forhold til pakkeforløp kreft og spesielt tarmkreft?

Vil de samme to, Steinholt og Sund, når de nå ser resultatene etter flyttingen gjøre det de kan for pasientene og pasientsikkerheten og være med å bidra til at funksjonen igjen flyttes til HSYK Mo i Rana der resultatene fullt ut ivaretar pasientenes rettigheter? 

Vi venter enda på resultatene etter Helsetilsynets tilsyn ved HSYK Sandnessjøen, og hvilke konsekvenser det vil få for den/ de som ikke har overholdt varslingsplikten i forhold til unaturlige dødsfall. Det er helt klare regler for melding av unaturlige dødsfall, og alle dødsfall som ikke er forventet skal meldes til politiet og tilsynet så fort som mulig.

Ingen av de involverte i operasjonene som har medført unaturlige og ikke forventede dødsfall har vist ydmykhet og offentlig beklaget det som har skjedd.

Skal Cecile Daae igjen få ros fra styreleder Renate Larsen for å ha flyttet pasientene til Bodø og med det også sørget for at de må gå med en kreftsvulst i magen mye lenger enn nødvendig med påfølgende psykiske og fysiske belastninger og fare for spredning, slik hun fikk da hun gjenåpnet en virksomhet som det ikke var grunnlag for å åpne på daværende tidspunkt i januar 2020?

Slik kan det gå når politikk og lokal tilhørighet får overta på bekostning av pasientene og deres krav på sikkerhet og forutsigbarhet. Men hvis det finnes et snev av selvinnsikt hos de ovenfor nevnte, så er tiden for å bruke den nå. 

Pasientene og deres pårørende har krav på det!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.