Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

– Bra framdrift for vegprosjektene i nord

Skrevet av Roger Marthinsen
07.10.2019 11:44

– Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer fortsatt fullt trøkk på utbyggingen av E6 på Helgeland.

Dette sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i en pressemelding, i forbindelse med dagens presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer fortsatt fullt trøkk på utbyggingen av E6 på Helgeland. Arbeidet med Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark fortsetter, og det blir byggestart for ny E6 gjennom Ballangen sentrum. I tillegg er det satt av penger til forberedende arbeider på E8 langs Ramfjorden i Troms og for Hålogalandsvegen, sier Stubø Johnsen.

– En annen stor satsing som videreføres er oppgradering av tunneler i henhold til nye sikkerhetskrav. Neste år står E6-tunnelene Illhøllia i Rana og Forsatunnelen i Ofoten for tur. I tillegg skal det gjennomføres minimumstiltak i Sørfoldtunnelene, i påvente av at det skal bygges helt nye tunneller, sier regionvegsjefen.

Turid Stubø Johnsen skulle imidlertid gjerne hatt mer penger til å ta igjen det store behovet for vedlikehold på dagens veger.

– Vi har mange riksveger der bæreevnen er kritisk, blant annet mange steder på E6. Og vi har mange bruer som trenger utbedring. Selv om ingen av disse er farlige å ferdes på, blir det mer og mer krevende å ta igjen etterslepet, sier regionvegsjefen.

– I tillegg vet vi at klimaendringene gir oss stadig større utfordringer. Mange veger må rustes for mer ekstremvær, samtidig som vi må kunne takle konsekvensene av mer flom og skred.

Når det gjelder investeringsbudsjettet er regionvegsjefen tilfreds med at dette skal sikre god framdrift for utbyggingsprosjektene i nord. På E6 på Helgeland åpnes siste delstrekning i nord før jul, og aktiviteten neste år vil dermed være konsentrert i sør, på strekningen mellom Mosjøen og Korgfjellet. Når det gjelder strekningen Svenningelv-Lien lover regjeringen å komme tilbake til dette i egen sak til Stortinget.

– Det vil også være fullt trøkk lengst i nord – hvor det ventes gjennomslag i den nye Skarvbergtunnelen på E69 på veg til Nordkapp i løpet av 2020. Hele veganlegget skal være ferdig i 2021.

Arbeidet med Harstadpakken går videre i henhold til vedtatt opplegg. Det er fortsatt uavklart hvilke konsekvenser bompengeforliket vil få for en utvidelse av pakken.

[annonse]
Et helt nytt prosjekt neste år er E6 gjennom Ballangen. Statens vegvesen hadde planlagt oppstart i 2021, men bevilgningen på statsbudsjettet gjør det mulig på komme i gang neste høst. Byggetida er beregnet til mellom halvannet og to år.

Det er dessuten satt av penger til forberedende arbeider for ny E8 langs Ramfjorden i Troms og til E10/riksveg 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Hålogalandsvegen blir tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge.

Det ligger an til en snorklipping i Nord-Norge neste år – når nye Tana bru åpner. Den opprinnelige planen var at brua skulle åpnes i desember i år, og i neste uke blir brua landfast når det siste elementet sveises på plass.

Malingsarbeidet er imidlertid svært temperaturømfintlig, og for å sikre et varig godt resultat har Statens vegvesen i samråd med entreprenøren bestemt at dette arbeidet samt asfaltering og elektroarbeid utsettes til våren. Dermed kan brua åpnes for trafikk i august.

– Budsjettet åpner oss for fortsatt satsing på kontrollvirksomhet, særlig rettet mot tunge kjøretøy som kan være en fare for trafikksikkerheten. I nord vil Statens vegvesen ha ekstra oppmerksomhet på at kjøretøyene skal ha tilfredsstillende vinterutrustning, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.