Foto: Silje-Tamara Rojas

"Brukerutvalget syns det er beklagelig at måten denne saken har blitt håndtert på har skapt ekstra stor engstelse og usikkerhet for mange pasienter og pårørende"

Skrevet av Anne-Lise Brygfjeld
20.01.2020 14:48

Mener publiseringen kom på et svært dårlig tidspunkt.

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset avholdte et ekstraordinært møte fredag 17. januar vedrørende oppmerksomheten rundt publisering av stor dødelighet etter
tykktarmsoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus og plutselig stenging av kreftkirurgien ved denne enheten.

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt: Brukerutvalget syns det er beklagelig at måten denne saken har blitt håndtert på har skapt ekstra stor engstelse og usikkerhet for mange pasienter og pårørende. Dette er en alvorlig sak og derfor er det viktig å gå grundig til verks og få en forståelse for hva som ligger til grunn for tallene som kom fram i statistikken. Dette for å være sikker på at man får et reelt bilde av situasjonen.

Uavhengig av resultatet fra kreftregistret, mener vi at publiseringen kom på et svært dårlig tidspunkt, en fredag ettermiddag da det meste er stengt.

Brukerutvalget har stor forståelse for den usikkerhet og engstelse som pasientene ble påført. Dette er tydelig mangel på kommunikasjon, spesielt til pasientene som allerede var kalt inn til operasjon. Brukerutvalget anmoder derfor administrasjonen så langt som mulig ordne opp i denne alvorlige saken som etter vår mening har rammet både pasienter, ansatte og renommeet til Helgelandssykehuset.

Brukerutvalget har tillit til at pasientene fortsatt vil få en trygg og sikker behandling på alle avdelingene på Helgelandssykehuset

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF
Anne-Lise Brygfjeld
Leder

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.