Oversiktskart for strekninga Bustneslia – kryssing av Jamtjordbekken.

"Bustneslia – tunnel trengs ikkje"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen, Medlem Rana Arbeiderparti
24.06.2019 12:07 - OPPDATERT 24.06.2019 17:31

DEBATT: Trond Ørjan Møllersen har sett nærmere på Fv 12 Bustneslia, og konkluderer med at strekningen kan bygges uten tunnel, til en pris under 100 mill. kroner.

Eg har sett nærmar på FV12-strekninga Sletten – Jamtjordbekken og kelessen det kan bygges en moderne veg. Eg har lagt H2-standard til grunn, dvs. inntil 6 prosent stigning. Konklusjonen min er at strekninga kan bygges uten tunnel og at prisen for det mest nødvendige sannsynligvis er under 100 mill. kroner, som er det beløpet fylkeskommunen til no har satt av.

Det grepet eg har gjort er å fordele stigninga på lengre strekninger. På østsida har eg starta stigninga ved bebyggelsen i Bustneslia. Hvis en ny veg blir 300 meter kortar enn dagens veg, gir det ei gjennomsnittlig stigning på 5,6 prosent. På vestsida er det den nederst strekninga (avkjøring Bjerklia – avkjøring Nyvoll) som byr på problemer. Her er det små margina i forhold til 6-prosenten, men framkommeligheten kan ordnes.

Det er 7-prosent stigninger både vest for Sletten og øst for Jamtjordbekken. De er ikkje kritiske for framkommelighet, men de både kan og må ordnes uansett løsning. Eg vil dessuten anbefale at toppen senkes med en meter eller noe sånt. Det har betydning for stigninga på vestsida – og det gir dessuten et fantastisk flott stoppunkt.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Illustrasjon som viser stigningsforholdet til alternativ linjeføring øst for toppen.

Det er noen anleggsmessige utfordringer. Den eine er at el-forsyninga, ei 22 kV kraftledning, må flyttes før arbeidet starter. Den andre er at det må bygges nån hundre meter med interimveger der trafikken kan gå mens nyvegen bygges. På strekninga fra toppen til avkjøring Bjerklia må stigninga jevnes ut, og det er ikkje realistisk å bygge interimveg. Om dagens bruer på vestsida er gode nok må andre svare på.

Forutsatt at mine vurderinger står seg, kan Nordland fylkeskommune allerede i høst utlyse en totalentreprise for anlegget. Det kan innebære at entreprenøran blir bedt om å levere ei løsning for strekninga Sletten – Jamtjordbekken med H2-standard og uten tunnel. Ferdigstillelsen blir uansett i 2021 eller seinar, så det er god tid til å fylle på budsjettet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.