Bygdelista og Senterpartiet skal styre Hattfjelldal sammen, de neste fire årene.

Bygdelista sikrer Lie ny periode i Hattfjelldal

Skrevet av Roger Marthinsen
15.10.2019 11:21

Fredning av skolestruktur, nasjonalparkkommune og videooverføring av politiske møter: Her er det Hattfjelldal Bygdeliste og Hattfjelldal Sp enige om for de neste fire årene.

Harald Lie er klar for fire nye år som ordfører i Hattfjelldal. Dette er nå avklart etter at Hattfjelldal Senterparti og Hattfjelldal Bygdeliste har blitt enige om en samarbeidsavtale for neste 4-årsperiode.

Bygdelista støtter Sps Harald Lie som ordfører og Wenche Daleng som varaordfører, fremgår det av en pressemelding ordfører Lie.

– Vi vil jobbe for økt aktivitet og verdiskaping i hele kommunen. Vi ønsker engasjerte innbyggere, flere tilflyttere og besøkende og vi ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover, sier ordfører Harald Lie.

Senterpartiet fikk 46,2 prosent av stemmene ved kommunevalget i Hattfjelldal, og måtte ha støttespillere for å oppnå rent flertall. Dette har altså avtalen med Bygdelista, som fikk 7,7 prosent oppslutning i kommunevalget, sikret.

Her er punktene i samarbeidsplattformen for Hattfjelldal Sp og Hattfjelldal Bygdeliste:

 • Bygdelista får en representant i formannskapet
 • Bygdelista får lederen i PRU, med personlig vara
 • Det skal gjennomføres en undersøkelse som skal gi svar på hvorfor folk flytter fra Hattfjelldal
 • Møtene i kommunstyret og PRU skal videooverføres
 • Gjennomføre en arbeidsundersøkelse med ekstern hjelp, der ekstern hjelp skal være ansvarlig for gjennomføring og presentasjon for kommunestyret
 • Hattfjelldal skal bli nasjonalparkkommune
 • Permisjonsreglementet skal revideres
 • Det er ønskelig med politiske representanter i PPT og SHMIL
 • Skolestrukturen skal fredes for hele valgperioden
 • Bevare flyplassen til "flystripe"
 • Omregulere matjord ved Fjellfolkets Hus
 • Gjennomgå kommunale leieavtaler på kommunens areal
Ved kommunevalget ble Sp største parti i Hattfjelldal med 46,2 prosent, noe som var en oppgang på 7,9 prosentpoeng fra valget i 2015. Ap, som var størst i 2015, fikk 40 prosent av stemmene, noe som var en nedgang på 1,4 prosentpoeng.

Hattfjelldal Bygdeliste fikk 7,7 (-8,1 pp), Sosialistisk Venstreparti 4,3 (-0,2 pp) og Venstre 1,8 prosent (opp 1,8 pp) oppslutning.

Kommunestyret i Hattfjelldal 2019-2023:

Senterpartiet

Harald Lie

 
 
[annonse]
Wenche Daleng

 
Kim Andre Haugan Schei

 
Per-Angel Engdal

 
Malin Torgersen Lie

Hattfjelldal Bygdeliste

Morten Bolstad

Arbeiderpartiet

Lisbeth Krutnes

Frode Andre Johansen

Sølvi Andersen

Torill Sæterstad

Pål Grøvnes