Benn Eidissen, Morten Støver og Kristian Adolfsen ber Erna Solberg ta spaden fatt og sørge for at det nå blir bygget en stor flyplass i Mo i Rana.

"Bygging av storflyplass på Helgeland er et av nasjonens viktigste og mest nødvendige samferdselsprosjekt"

Skrevet av Benn Eidissen, Morten Støver, Kristian Adolfsen
08.07.2020 12:57 - OPPDATERT 08.07.2020 19:32

– Det vil være fullstendig uakseptabelt om motkreftene i embetsverk eller andre miljøer i verste fall gruse hele flyplassprosjektet.

BYGG NY FLYPLASS I MO I RANA NÅ – VIS HANDLING

Vi har med stor bekymring registrert den usikkerhet som nå er skapt rundt etableringen av ny stamflyplass i Mo i Rana. Situasjonen ved at prosjektet nå ser ut til å seile en meget usikker og langvarig seilas innenfor Avinor-systemet kan i verste fall medføre at hele flyplassprosjektet blir skrinlagt. Kanskje til stor glede for enkelte.

Vi mener at bygging av en ny storflyplass på Helgeland er et av nasjonens viktigste og mest nødvendige samferdselsprosjekt. Dette i en region og by som er vertskap for noen av nasjonens fremste industribedrifter og hvor flere nye og internasjonale foretak er på plass. I tillegg kommer at neste store etablering kan bli en  batterifabrikk i regi av Freyr. Denne fabrikken alene vil ha behov for mer enn 2.000 ansatte

Tidligere samferdselsminister Solvik Olsen ga i realiteten grønt lys for realisering av Polarsirkelen Lufthavn i januar 2014, og antydet byggestart  i 2017.

Statsråd Jon Georg Dale ga Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) tillatelse til å iverksette anbudskonkurranse i februar 2019, der PLU med Nye Veier som rådgiver fikk en vinner og pris innenfor den vedtatte NTP-rammen.

Statsminister Erna Solberg tok det symbolske første spadetak i 2017. Nå er det på tide at spadetak nr. to tas. Høyre har mye av æren for at prosjektet er kommer så langt som det er. Nå står imidlertid Høyre i fare for å miste oppsiden med å bli partiet som sikret flyplassen.

Entreprenørselskapene PEAB/HÆHRE (som vant anbudet) er klar til å starte bygging av ny flyplass  i år og ønsker å underskrive kontrakt med det første. Vi frykter at dersom PLU-kontrakten havarerer, så havarerer også prosjektet. PEAB/HÆHRE er svært renomerte selskap, som kjapt og for en billig penge for staten kan gi Helgeland og Nordland et nytt løft. Et løft som kan gi umiddelbare effekter i bygg og anleggsbransjen i disse corona-tider, i tillegg til å understøtte etableringen av batterifabrikken. En ny flyplass vi komme til å gi varige effekter for et av landets viktigste industrimiljøer. 

Vi mener at det rett og slett vil være svært god samfunnsøkonomi dersom regjeringen nå benytter seg av de 450 mill kr. som Rana kommune har stilt til disposisjon for prosjektet.

Det er helt avgjørende at regjeringen i løpet av høsten sikrer flyplassprosjektet finansiering slik at kontrakten med PEAB/HÆHRE kan benyttes med oppstart i vinter eller senest vår/sommeren 2021.

Til slutt handler dette om en ting: Politisk vilje til å gjennomføre! Både statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide må nå vise gjennomføringsevne.

[annonse]
Flyplassprosjektet har vært utredet i årevis. Det vil være fullstendig uakseptabelt om motkreftene i embetsverk eller andre miljøer skal lykkes med en usikker og meget fordyrende utsettelse, eller i verste fall gruse hele flyplassprosjektet. Derfor må nå Knut Arild Hareide gi Avinor en tydelig beskjed om å iverksette regjeringens og ikke minst Stortingets ordre. Skjer ikke det, er vi redd for at regjeringspartiene vil bli hardt straffet ved kommende Stortingsvalg i Nordland.

Benn Eidissen, Bodø, tidligere leder Nordland Høyre. Medeier i Rana Gruber

Morten Støver, Bodø, styreleder Rana Gruber

Kristian Adolfsen, Oslo, medeier og styremedlem i Rana Gruber

--------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.