Foto: Silje-Tamara Rojas

"De har gjort en jobb uten tanke på andre enn seg selv og sine"

Skrevet av Bjørn Bergersen
01.12.2019 11:00

– Det er ikke tvil om at styret i Helgelandssykehuset ikke har den nødvendige habilitet til å kunne behandle lokalisering av sykehuset på vegne av hele Helgeland, slik sammensetningen av styret er i dag, skriver Bjørn Bergersen.

Et varslet kuppforsøk fra styret i Helgelandssykehuset

Vedtaket fattet av styret i Helgelandssykehuset må med juridisk termologi betraktes som en nullitet. Det vil si det må betraktes som et ugyldig vedtak, og har ingen legitimitet i befolkningen.
 
Legitimitet er grunnlaget for den type makt som blir utøvd fra myndighetenes side med en folkelig anerkjennelse av de styrende som gis den nødvendige autoritet, altså som en legitim makt som gis av folket.
 
Misbrukes makten har den dermed ingen legitimitet i folket. Ser vi nærmere på styret i Helgelandssykehuset vet vi at valg til styrets representanter er svært udemokratisk ut fra geografi og hvilke befolkningsgrunnlag man representerer. Rana som har nesten halvparten av befolkningen på Helgeland har kun to representanter i styret, mens det er stor overvekt av styrets representanter fra Sør Helgeland.
 
Dette i seg selv behøver nødvendigvis ikke være tilstrekkelig grunnlag for manglende legitimitet, men selve beslutningen viser at habilitet har påvirket vedtaket, og at det derfor betraktes som manglede legitimitet i folket.  Dette vedtaket er et varslet kuppforsøk som vi har vært klar over i flere år. Et styre kan selvsagt ha et stort sprik i konkurrerende virkelighetsoppfatninger og problemforståelser, normer og verdier, ikke bare politisk, men også på tvers av forvaltningssektor. Et styres beslutning skal og må derfor være basert på et faglig beslutningsunderlag som man har tilegnet seg gjennom prosessen. Bare dette og ingen ting annet  kan gi selve vedtaket legitimitet. Vedtaket fra styrets representanter i Helgelandssykehuset ser helt bort fra faglige rapporter og utredninger som Helse Nord og styret selv har bestilt til kostnader opp mot 60 millioner kroner.


 
Når vi så ser på representasjonen i styret ser vi at de som ser bort fra faglige rapporter og anbefalinger kommer fra Sør-Helgeland, og stemmer for sykehus nær egen inngangsdør, uten hensyn til faglige utredninger og økonomi. Helseforetak er underlagt §5  i Helseloven som viser at de er pålagt å følge Forvaltningsloven.
 
Forvaltningslovens § 6 beskriver habilitetsregler i forvaltningen. Krav til habilitet betyr at har man en særlig tilknytning til sak eller påvirkes av beslutninger, har man både plikt og rett til å tre til side. Når vi her snakker om lokaliseringsspørsmål for et nytt felles sykehus på Helgeland, betyr det at nesten hele styret er inhabile og skulle aldri vært en del av en beslutningsprosess. Dette er et ansvar Helse Nord og Lars Vorland må svare for. Det er ikke tvil om at styret i Helgelandssykehuset ikke har den nødvendige habilitet til å kunne behandle lokalisering av sykehuset på vegne av hele Helgeland slik sammensetningen av styret er i dag.

For to år siden  gikk Per Martin Knutsen av som leder for Helgelandssykehuset nettopp med bakgrunn i denne problemstillingen. Bakgrunn var uenighet i styret der egen postadresse og politikk var førende for beslutninger som ble fattet av styret. Leder for Helse Nord, Lars Vorland har derfor vært klar over denne problemstillingen hele tiden  uten å rydde opp og at dette ville bli avgjørende for stemmegivning i styret for Helgelandssykehuset.

Har man en (helse)kake til fordeling på Helgeland så stikker altså Sør-Helgeland av med hele kaka og plasserer den i eget kjøleskap uten hensyn til andre enn seg selv. Dette er altså styrerepresentanter som har fått  godt betalt for en jobb de har gjort uten tanke på andre enn seg selv og sine. Hva som er rette ordet for å ha mottatt betaling fra et styreverv i flere år kun for å tjene seg og sin egen bygd, uten å ta ansvar for jobben man er satt til å gjøre for hele Helgeland, får andre bedømme.

-----

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.