F.v. Marius Meisfjord Jøsevold (SV), Bjørnar Skjæran (Ap), Kurt Jenssen (Sp) og Trond Millerjord (KrF) står opp for den desentraliserte sykepleierutdanningen. Foto: Thor-Wiggo Skille

– De må rett og slett ta inn over seg at der er en stor sykepleiermangel i Nordland

Skrevet av Redaksjonen
11.06.2018 11:51

Mener Nord universitet må sikre og styrke det nett- og samlingsbaserte sykepleierstudiet i hele Nordland.

Fylkestinget er denne uka samlet i Mo i Rana. En av sakene som opptar mange av politikerne og partiene er framtiden til den desentraliserte sykepleierutdanningen i Nordland.

– Vi har en klar forventning om at Nord universitet utdanner nok sykepleiere i Nordland, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Nord universitet må sikre og styrke det nett- og samlingsbaserte sykepleiestudiet i hele Nordland, mener han og har flere med seg.

– Det er en del av samfunnsoppdraget til universitetet, påpeker Skjæran, som legger til at ambisjonen er at alle partiene samordner seg om en felles uttalelse.   

– Det er helt avgjørende at regjeringen bevilger nok penger til studieplasser i Nordland. De må rett og slett ta inn over seg at der er en stor sykepleiermangel i Nordland, sier gruppeleder i SV, Marius Meisfjord Jøsevold.

Nordland mangler per i dag 600 sykepleiere i helsetjenesten, i tillegg til at mange sykepleiere går ut av yrket etter ei viss tid.

– Det må universitet ta på alvor sier gruppeleder i KRF, Trond Millerjord.

Heltidsstudium passer ikke for alle, og for den som er i en livssituasjon hvor de ikke kan være lenge borte av gangen eller kan flytte, har denne desentraliserte utdanningen betydd mye. Dette gjelder både helsefagarbeidere som allerede er i jobb ute i kommunene, og innbyggere som vil starte et utdanningsløp eller skifte yrke. Nord universitet er bygd opp rundt en rekke desentraliserte tilbud i Nordland og Nord-Trøndelag, står det i pressemeldingen.

– Det er helt avgjørende at universitetet også i fremtiden tilbyr desentralisert sykepleierutdanning, sier gruppeleder for Senterpartiet Kurt Jenssen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.