Helgeland Plast sitt Havbruksteam med prosjektledere, deleproduksjon og merde-montører.

De skal produsere verdens første havbruksmerd av resirkulert plast

Helgeland Plast får millionstøtte til pioner-prosjekt. En annen aktør på Helgelander får seks-sifret tilskudd for sitt arbeid mot plastforsøpling.

AKVA group skal sammen med Plasto og Oceanize bryte barrierene for bruk av resirkulert plast i oppdrettsmerder. Nå skal hele merden komponeres av resirkulerte materialer, i et utviklingsprosjekt som nettopp har fått tildelt 2,4 millioner kroner i støtte fra Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond er et fond som støtter prosjekter som har til hensikt å øke bruken av resirkulerte plastressurser, og organisasjonen har nå valgt å støtte prosjektet for etableringen av sirkulære verdikjeder innen merdproduksjon i Norge.

På grunn av krav til materialkvalitet som reguleres av en teknisk standard benyttes hovedsakelig jomfruelig plast i bærende konstruksjoner i merdene. Prosjektet vil utfordre standarden, ikke ved å endre kravene, men ved å bevise at resirkulert plast fra et utrangert havbruksanlegg har kvalitetene til å imøtekomme kravene.

Merdene skal produseres hos Helgeland Plast, som er et heleid datterselskap av AKVA group, i bedriftens anlegg på Båsmoen. Oceanize samler inn merder langs hele kysten og har sin granuleringsfabrikk i Rørvik, og Plasto produserer deler til merdene i Åndalsnes.

– Grunnlaget for en effektiv og nasjonal verdikjede er på plass. I tillegg vil AKVA group kunne spre kunnskap til andre oppdrettsnasjoner der de selger plastmerder, melder aktørene i en felles pressemelding. 

– AKVA group har allerede tatt i bruk resirkulert plast på gangbanene på merden, men dette prosjektet vil kunne gjøre det mulig å produsere hele merden basert på resirkulert plast fra utrangerte merder, står det i pressemeldingen. 

Oceanize har lang erfaring med innsamling og resirkulering av plast fra havbruk og leverer i dag et nøye testet plastgranulat av høy kvalitet.

– Prosjektet er en stor sirkulærøkonomisk milepel. Nå får vi muligheten til å vise kvalitetene i vårt plastgranulat. Samtidig er nasjonale løsninger som dette sentrale i et bærekraftperspektiv, sier Trude Vareide-Giskås i Oceanize.

Årlig genereres inntil 12.000 tonn plastavfall fra havbruksnæringen og plastressursene går til gjenbruk eller samles inn og blir resirkulert. Potensiell klimabesparelse ved en nasjonal håndtering av plastavfallet er opptil 50 millioner kilo CO2 ved å hindre blant annet forbrenning og eksport av ressursene.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Merder er i dag ikke et stort forsøplingsproblem, men det er et stort potensial for å benytte plasten i nye merder. Her vil vi oppnå korte, nasjonale verdikjeder da prosjektdeltakerne alle er etablerte i Norge, sier leder for prosjektet Trude Olafsen i AKVA group.

Også Polarsirkelen friluftsråd får støtte fra Handelens Miljøfond. Rådet får 400.000 kroner til prosjektet "Rene elver og vassdrag Helgeland". Dette er en videreføring av tilsvarende prosjekt fra 2020-21, der rådet i hovedsak har engasjert ungdom i jobben med å rydde plastforsøpling fra elver og vassdrag i Hattfjelldal, Hemnes og Rana. I 2022-2023 vil man i samarbeid med Helgeland friluftsråd,  lokale avfallsselskap og Statskog utvide prosjektet til også å omfatte elver og vassdrag i Grane og Vefsn kommune.

– Vi ser på tildelingen som en anerkjennelse av den jobben vi har gjort i 2020 og 2021 samt en synliggjøring av at plastforsøpling også forekommer i stor grad langs våre elver og vassdrag i innlandet i tillegg til det vi kjenner fra hav og kyst, sier daglig leder i Polarsirkelen Friluftsråd, Pål Vinje.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.