"De som skal investere i en batterifabrikk vil kunne vurdere at andre lokaliteter vil kunne gi større fordeler"

DEBATT: – Det avgjørende spørsmålet er altså ikke om en batterifabrikk kan bygges uten vindkraft, for det kan den. Det avgjørende spørsmålet er om den blir bygd på Helgeland uten en konkurransefordel i form av rimelig kraft, skriver Freyrs Marius Meisfjord Jøsevold.

Batterier uten kraft? 

Med jevne mellomrom kommer det påstander i det offentlige ordskiftet, om at vi har et betydelig kraftoverskudd, både på Helgeland og i Norge, som følgelig gjør etablering av ny kraft for industrietableringer overflødige. At det ofte gjentas, gjør det allikevel ikke mer riktig. 

Norge er en integrert del av det nordiske kraftmarkedet, og har i alt 17 forbindelser til utlandet. Vi har pr i dag kabling til Sverige, Danmark, Nederland og Finland, samt en til Russland. I tillegg bygges det en kabel til Tyskland og en til England.

Norden er som felles kraftmarked, delt inn i ulike prisområder, og Helgeland er en del av NO4, som består av hele Nord-Norge. For Helgeland sin del er kraftoverskuddet ca 1 TWh, mens det for hele Nord-Norge er ca 7 TWh, alt dette i et normalår. Men ikke alle år er normalår. I 2019 var Norge nettoimportør av kraft.

Når Freyr nå skal bygge en gigafabrikk for battericelleproduksjon i Mo i Rana, så vil den ta ut 2,5-3 TWh årlig. Det vil endre kraftbalansen på Helgeland, og også i hele NO4. Både Freyr, og øvrige planlagte etableringer vil dermed, uten ny fornybar kraft, påvirke kraftprisene på Helgeland. Ikke bare til privatmarkedet, men ikke minst til alle eksisterende og framtidige industribedrifter. 

Helgeland som region er en av de tyngste industriklyngene i Norge. En vesentlig grunn til dette, er at det over tid vedvarende kraftoverskudd har gitt et konkurransefortrinn i form av lave kraftpriser. Men det har samtidig gitt høy industrikompetanse, og attraktivitet for nye etableringer. Det foreligger derfor planer om etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende som vil mer enn doble forbruket om de blir realisert.  

Industrien i Rana har over tid hatt kortsiktige kontrakter. Bak det ligger det en praktisk årsak. Dersom industribedriftene opplever nedgang i markedene, så kan man justere ned produksjonen uten å være bundet av en langsiktig avtale om forbruk av strøm. Men slike kontrakter er mer sårbare for svingninger i strømprisene. 

For tiden er det et stort underskudd på battericelleproduksjon i Europa. Over 90 prosent av all produksjon til for eksempel EL-biler produseres i Asia. Dette er et problem for den europeiske bilindustrien, som sysselsetter 12-14 millioner mennesker i Europa. Grunnene er flere. Vi kjenner alle til handelsuroen mellom Kina og USA, der vi bare er ei twittermelding fra Donald Trump unna full handelskrig. En annen faktor er avstanden. Fra Kina til Munchen tar det 65 dager å frakte battericellene, mens fra Mo i Rana tar det to. Ikke minst i lys av situasjonen som er oppstått med Koronasmitten, ser vi hvor sårbare verdensmarkedene kan være. 

Freyrs battericellefabrikk på Helgeland er derfor et prosjekt som treffer godt. Og plasseringen er spesielt fordelaktig på grunn av stor industrikompetanse og de konkurransefordelene som lave driftsutgifter i form av billig fornybar kraft kan gi.  

Det er ikke utenkelig at vi kan ende opp med et scenario der mangel på ny kraft driver driftsutgiftene opp og konkurransefortrinnet ned. Da vil det åpenbart være slik at de som skal investere i en batterifabrikk vil kunne vurdere at andre lokaliteter vil kunne gi større fordeler, og legge etableringen dit. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Det avgjørende spørsmålet er altså ikke om en batterifabrikk kan bygges uten vindkraft, for det kan den. Det avgjørende spørsmålet er om den blir bygd på Helgeland uten en konkurransefordel i form av rimelig kraft.

Og det, er det avgjørende spørsmålet, hele Helgeland må stille seg.  

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.