Fylkesordfører Sonja Alice Steen oppfordrer til å bruke stemmeretten. Foto: Roger Marthinsen

"Demokrati – altså folkestyre - er en ganske fin greie"

Jeg stemmer på demokratiet

Demokrati betyr folkestyre. Det betyr altså at folket – du – kan være med å bestemme, direkte eller indirekte.
 
Hvorfor er demokrati viktig? Bøllete presidenter og usosiale medier gjør at vi trenger en ny påminnelse om hvorfor et folkevalgt kommunestyre og fylkesting er viktig for deg og meg. 
 
Det norske – og skandinaviske – styresettet er preget av høy tillitt. Tillitt til politikerne og til den offentlige administrasjonen. Vi har svært lite korrupsjon, og de politiske prosessene er åpne. Dessverre er denne tilliten og åpenheten under press. Både når ordskiftet blir usaklig og hardt i sosiale medier (som jeg lenger opp tillot meg å definere som usosiale medier), og når enkelte deler av befolkningen opplever avstand til politikere.
 
Det fine med det norske demokratiet er at alle kan delta. Du, eller naboen din, kan være den neste ordføreren i din kommune.
 
Vi skal huske hva den tidligere vesttyske kansleren Willy Brandt sa: Vi må våge mer demokrati. Våger vi ikke det, vil filosofen Platon få rett. Folket må styres av eksperter, filosof-konger. Jeg vil heller at naboen min, eller naboen din, skal være med å styre utviklingen av lokalsamfunnet vi lever i. 
 
I snitt har vi det nokså bra i Norge og i Nordland. Dette brukes gjerne som en litt forenklet forklaring på hvorfor valgdeltakelsen er for lav.
 
I 2017 var valgdeltakelsen ved Stortingsvalget 64,6 prosent for borgerne som har grunnskoleutdanning. For de med høgskole og universitetsutdanning, var valgdeltakelsen 89,6 prosent. Litt høyere andel kvinner enn menn stemte. Valgdeltakelsen var lavest i aldersgruppen 20-24 år.
 
På kommune- og fylkestingsvalget i 2015 var det bare 60,2 prosent som fant det bryet verd å legge stemmeseddelen i valgurnen.

«Hvem er det da som har mulighet til å påvirke? Jo det kan alle borgere i Nordland gjøre. Det kan du gjøre den 9. september.»

Valgdebatten preger mediene disse ukene opp mot valget. Jeg kan være tilbøyelig til å skjønne at det nesten blir for mye. Men innholdet i de politiske budskapene er verd å lytte til. Det er disse ulike synene som skal forme samfunnet, ideologiske valg, skattepolitikk – ja til og med etiske valg i den ene eller andre retning. Er ikke debattene som former rammene i Nordland verd å støtte opp under?
 
Med et skrått blikk på kommentarfeltene i nettavisene, og en rask scrolling gjennom sosiale medier, kan man få intrykk av at sammfunnsengasjementet er enormt. Nesten et lite paradoks om man ser på nevnte valgdeltakelse. Mitt inderlige ønske er at også de som ikke roper høyest, likevel tar et standpunkt på hva de vil med samfunnsutviklingen. Det gjør du enkelt den 9. september.
 
Med et langt liv i politikken, blir man sikkert påvirket til å tro at politisk engasjement og deltakelse i samfunnsdebatten, er avgjørende for et lykkelig og godt liv. Sånn er det kanskje ikke. Men velferden som avgjør rammene i livene våre, hvilke utdanninger vi tilbyr, hvor og når det skal gå hurtigbåt, ferge og buss – dette er viktige tema som folk flest gjerne lar seg hisse opp over når de ikke er tilfreds med tilbudet.
 
Hvem er det da som har mulighet til å påvirke? Jo det kan alle borgere i Nordland gjøre. Det kan du gjøre den 9. september.
 
Demokrati – altså folkestyre - er en ganske fin greie. Det er ikke alt du som innbygger i vårt flotte fylke er fornøyd med. Men det offentlige tilbudet er i alle fall kommet til gjennom prosesser der flertallet har fått sitt syn gjennom. Hva skulle alternativet til et slikt system være?
 
Jeg takker av som fylkesordfører og overlater ordførerklubba til en dyktig etterfølger. Det kan bli til et rød-grønt flertall – eller det kan bli til et blått flertall. Jeg vil være takknemlig uansett. Jeg vil være mer uenig med den ene siden. Men jeg er takknemlig for at flertallet skal få bestemme. Demokratiet sikrer velferd og utvikling av Nordlandssamfunnet. 
 
Hver eneste stemme teller. Én enkelt stemme kan faktisk avgjøre hvem som skal styre i din kommune, og i ditt fylke. Da er det avgjørende at akkurat DU bruker din stemmeseddel.
 
Godt valg!
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.