"Den kommunale kassen er ikke uendelig


_____

Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern skribent. Meninger og ytringer står for skribentens regning.

______

Forutsigbarhet er viktig - også for kommunen

Det har lenge vært arbeida for dypvannskai i Rana. Prosjektet er blitt presentert både som nødvendig og klart med bidrag fra kommune og næringsliv når staten stiller opp. Overraskelsen er derfor stor når næringslivet ikke er klar til å stille opp når prosjektet skal realiseres. Det endrer forutsetningene for prosjektet.

Om det er slik at ulike aktører i industrien har ulike ønsker, er det likevel ingen automatikk i at kommunen skal erstatte næringslivets bidrag. Det er viktig og riktig at kommunen legger til rette for industri og næringsvirksomhet. Men det finnes grenser for hvor mye kommunen kan investere i infrastruktur for næringslivet.

Det er kommunen som betaler for skoler.

Det er kommunen som betaler for helse og eldreomsorg.

Næringslivet sørger for arbeidsplasser, men det er ingen forventning om at bedrifter skal sørge for skoler og eldreomsorg. Rana kommune må sørge for kommunale oppgaver. 

Det er derfor klokt å vurdere forslaget fra Rana SP om en delvis gjennomføring av dypvannskai-prosjektet. Om dette ikke tilfredsstiller alle industriens ønsker, må bedriftene stille opp med egne midler. Den kommunale kassen er ikke uendelig.

Einar Sørlid Bondevik
Rana KrF

****

 ***

 

Les mer om:

dypvannskai debatt