"Denne pasientgruppen blir mer eller mindre blir som en kasteball i systemet"

– Det fokuseres på avkastning og overskudd og det er ingen hemmelighet at denne pasientgruppen krever mye ressurser av helsevesenet, skriver Fagforbundet Nordlands Tore Jakobsen.

Mer overføringer til psykiatrien må prioriteres

Å være psykisk syk og eller ha et rusproblem har i den senere tid blitt satt større fokus på. 

Før i tiden var det nok dessverre slik at mange med disse tilstandene ble håndtert av politiet og fraktet i politiets kjøretøyer som om de hadde utført en straffbar handling. I nyere og mer moderne tid er heldigvis dette blitt mindre praktisert, og velferdsstaten har innsett at dette er en sykdomslidelse på lik linje med andre somatiske lidelser.

Dette har medført at det er helse som hovedsakelig er de som ivaretar og frakter disse pasientene til deres respektive behandlingstilbud.

Men selv om dette høres flott ut, har vi enda en lang vei å gå.

Det snakkes stadig om at dette er et satsingspunkt i helsevesenet som skal ha prioritet. Det norske helsevesenet er dessverre blitt en form for butikk. Det fokuseres på avkastning og overskudd og det er ingen hemmelighet at denne pasientgruppen krever mye ressurser av helsevesenet. Derfor må det også følge med penger i denne prioriteringen. Både til behandling og oppfølging av disse pasientene.

Fagforbundet Nordland ser med stor bekymring på at denne pasientgruppen mer eller mindre blir som en kasteball i systemet. Når pasienter har behov for akutt hjelp må de innlegges i et sykehus med dedikerte psykiatrisk avdeling (tvangsinnleggelse)

Denne typen sykehusavdelinger finnes dessverre ikke på alle landets sykehus – noe som igjen medfører store belastninger med lange reiseavstander.

Fagforbundet Nordland er kjent med at det utøves forskjellige metoder for å transportere denne pasientgruppen. Noen med ambulansefly, mens andre blir transportert i ambulansebil. Ambulansefly blir benyttet i tilfeller der pasienten vurderes å ikke være til fare for seg selv eller andre, og er da oppbemannet med forsterket helsepersonell.

Fellesnevneren for begge transportmetodene er at om pasienten har voldelig historikk og eller vurderes til å utgjøre en fare for seg selv og/eller andre, blir det fra helse anmodet om politibistand under oppdraget.

[annonse]
Denne formen for transport av den psykisk syke pasienten er i og for seg en grei måte og håndtere transport på, men den har sine baktepper.

Ved transportere av denne pasientgruppen medfører det mange og lange timer med venting for den enkelte pasient.

Forsinkelsene kan ha bakgrunn i at man både må vente på tur for bil eller fly, eller for at politi og helse må kalle ut ekstra personell. Dette medføre ytterligere uheldige konsekvenser for en pasient som allerede er i en livskrise.

Man ser at det er store regionale forskjeller innad i Nordland.

Fagforbundet Nordland krever at dette tas tak i på nasjonalt nivå, og at denne pasientgruppen ivaretas på en forsvarlig måte. Vi mener også at tilbudene til denne pasientgruppen må prioriteres i årene fremover, og at det bevilges de ressurser som kreves.

Fagforbundet Nordland er av den oppfatning at denne innvesteringen vil belønne seg samfunnsøkonomisk. På sikt kan man da forhåpentligvis redusere uheldige følger av at disse pasienter ikke blir godt nok fulgt opp. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.