Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener Hurdals-plattformen er godt nytt for Nordland fylke. Foto: Thor-Wiggo Skille

–Denne plattformen er godt nytt for Nordland

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll trekker frem satsning på grønn industri, battericelleproduksjon og styrking av fylkeskommunen som viktige momenter for vårt fylke.

–Erklæringen er tydelig på at vi nå får en regjering som igjen vil spille på lag med fylkene om å utvikle hele Norge, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

Hurdalsplattformen sier i klartekst «Et velfungerende folkestyre på regionalt nivå er viktig, og regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler.»

– Det er rett og slett veldig viktig at vi får næringspolitikk på agendaen igjen, påpeker Norvoll.

Grønn industrivekst

Fylkesrådslederen mener ordlyden i regjeringsplattformen er gunstig for Nordland som industrifylke.

«Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn. Strategien skal sikre tilgang til areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetanse til fremtidige industrietableringer.»

Himmelen over Andøya

– I tillegg til satsingene på Grønn industri som allerede er godt i gang i Nordland, får vi også tydelige signaler på at Andøya skal styrkes i satsingen på romrelatert industri, sier Norvoll og siterer Hurdalsplattformen;

«Et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres.»

[annonse]
Batteri-ringvirkninger

Norvoll er også svært fornøyd med at planene for battericelleproduksjon i Nordland også er lagt merke til. Han mener potensielle ringvirkninger kan få stor betydning i videre utvikling av Nordland.

«Legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge, gjennom å sikre næringen rammebetingelser som i større grad er konkurransedyktige internasjonalt. Satse på industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, inkludert råmaterialer, komponenter, utnyttelse, innsamling og resirkulering».

Hele Nordland i bruk

Med så tydelige signaler som er formulert i Hurdalsplattformen, mener Norvoll at også Nordlands innbygger og næringsliv vil merke at landet tar en ny kurs.

– Nordlands fylkeskommune forvalter mange tjenester og ikke minst ansvaret for den regionale utviklingen. Jeg har stor tro på at den nye regjeringen vil gi oss gode muligheter til å ta hele Nordland i bruk, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.