"Denne uttalelsen er uvirkelig"

Skrevet av Håkon Nordbakken
08.06.2021 17:00

– På nytt trør Helgelandssykehuset og Hulda Gunnlaugsdottir, nå sammen med Nordlandssykehuset, i salaten, skriver Håkon Nordbakken.

---------------

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

---------------

Hulda Gunnlaugsdottir og pasientsikkerheten ved HSYK

Ikke økende risiko for spredning ved brudd på pakkeforløpet!!

Dette klarer altså Hulda Gunnlaugsdottir og adm dir ved Nordlandssykehuset å si etter at pakkeforløpet ved kreftbehandling ved tarmkreft er brutt.

Hvorfor har en da pakkeforløp ved kreftbehandling Hulda Gunnlaugsdottir? Jo fordi kreftsykdom har en tidsfaktor som er så viktig. Den er der blant annet for å mininimere muligheten til at kreften sprer seg. Tarmkreft er attpåtil en kreft som sprer seg raskt. Og da kan altså Hulda Gunnlaugsdottir uttale at det ikke gir øket risiko for dårligere utfall! Denne uttalelsen er uvirkelig. 

På nytt et spørsmål om pasientsikkerhet som HSYK prøver å mørklegge.

På nytt trør Helgelandssykehuset og Hulda Gunnlaugsdottir, nå sammen med Nordlandssykehuset, i salaten.

På nytt prøver de å undersøke seg selv, og prøver å bortforklare. Da Helse Nord og HSYK sist friskmeldte seg selv og kreftkirurgien i Ssjøen, ble det til slutt en sak for Helsetilsynet. Den dårlige erfaringen og feilvurderingene synes å være glemt.

[annonse]
Hvorfor ikke få uhildete til å gå gjennom tallene, som viser klare brudd på pakkeforløpene?Hvorfor har ikke kirurgene som er de med faglighet skrevet under?

 Til tross for den store feilen som ble begått sist, prøver hun på nytt med en blåkopi av et tidligere feiltrinn.Hun har åpenbart ikke forstått eller lært.

Men noe forstod hun. Fagsjefen (Ida Bukholm) som skulle ha uttalt seg og ledet arbeidet med pasientsikkerheten ved HSYK er fjernet. At hun var farlig for ledelsen i HSYK og måtte bort, er dette nok en gang et eksempel på. Nå er de selv fagsjef og kan unngå alle dårlige tall for kvalitet ved sykehuset.

På nytt har jeg stilt flere spørsmål som med stor sikkerhet ikke blir besvart, grunnet dårlig forvaltningsskikk hos Hulda Gunnlaugsdottir.

Hvor lenge kan Hulda Gunnlaugsdottir holde på slik?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.