Ressursgruppa la i dag frem rapporten Helgelandssykehuset 2025, der man går inn for ett sykehus på Helgeland, og at dette skal bygges på Mo. Foto: Pål Leknes Hanssen

Derfor anbefaler ressursgruppen Mo i Rana

Skrevet av Roger Marthinsen
03.12.2018 16:05 - OPPDATERT 03.12.2018 20:30

Les hele sykehusrapporten.

Den eksterne ressursgruppen som har utredet fremtidig sykehusstruktur på Helgeland anbefaler at Helgelandssykehuset HF skal bestå av ett akuttsykehus og tre distriktsmedisinske sentere.

Videre mener ressurgruppen, som presenterte rapporten i Mosjøen tidligere i dag, at sykehuset bør lokaliseres til Rana. 

Den endelige beslutningen blir tatt først i 2020. 

– I mai neste år legger jeg fram en sak til styret i Helgelandssykehuset. Der går det fram hva som er min tilrådning når det gjelder hvilket eller hvilke alternativ som skal konsekvensutredes. Etter styrebehandlingen i Helgelandssykehuset går saken videre til styret til Helse Nord, og etter planen vil konsekvensutredningene starte høsten 2019. Den prosessen vil ventelig ta ett år. Endelig beslutning om framtidas Helgelandssykehus kommer først i 2020, sier direktør for Helgelandssykehuset HF, Hulda Gunnlaugsdottir. 

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir skal legge frem sin anbfefaling til våren. Foto: Pål Leknes Hanssen

-----

Ressursgruppa har bestått av: 

Arne Ketil Hafstad (tidligere leder av regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF), Liv Haugen (seniorrådgiver medisin, sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF), Tor Medalen (professor Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU), Andreas Moan (prosjektdirektør Helse Sør-Øst, lege og PhD), Aud Tennøy (forskningsleder Transportøkonomisk institutt, siv.ing. og PhD), Geir Tollåli (fagdirektør Helse Nord RHF), Helge Torgersen (leder, direktør Deloitte, spesialist i anestesiologi, bedriftsøkonom BI) og Brynjulf Ystegaaard, overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi, gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital HF). I tillegg har Ulrich Spreng, direktør Deloitte, spesialist i anestesologi, PhD, hatt rollen som innleid prosessveileder og prosjektstøtte. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.