Nordland SVs Marius Meisfjord Jøsevold. Foto: Hedda Hiller

– Det å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største mulighet og utfordring

Skrevet av Pressemelding
04.12.2018 17:19 - OPPDATERT 04.12.2018 18:58

Gruppeleder i Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold, mener vi vil få et grønnere Nordland med budsjett og økonomiplan som blir vedtatt denne uken.

Fylkestinget i Nordland vedtar denne uken budsjett og økonomiplan for de kommende fire årene.

– Det å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største mulighet og utfordring. Klimaproblemene er ikke noe som skal løses av noen andre til en annen tid. De valgene vi tar både lokalt og regionalt, er helt avgjørende i utviklingen av klima og miljøpolitikken. Jeg er derfor stolt av at fylkestinget kommer til å vedta et budsjett, og en økonomiplan, som tar Nordland i ei grønnere retning, sier Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder for Nordland SV.

I forslaget til budsjett er det en rekke miljøsatsinger som er lagt inn.

– Det tas initiativ til en storstilt utbygging av ladestasjoner for el-biler. Det har lenge vært slik at elbiler ikke har vært like aktuell i distriktene, fordi at det ikke har vært et godt nok ladenett langs fylkesveinettet. Dette skal vi nå gjøre noe med, sier Jøsevold.

– Vi skal avskaffe «rekkeviddeangsten», en gang for alle, sier Jøsevold.

I tillegg satser fylkeskommunen sterkt på null og lavutslippsferjer i perioden, og det bygges nye moderne hurtigbåter som vil redusere utslipp med 30 prosent.

Jøsevold trekker også fram prioritering av bevilgninger til å satse på nye arbeidsplasser innen grønn industri.

– Ei mer miljøvennlig framtid, gir også store muligheter for å skape nye arbeidsplasser, og med de industri og teknologimiljøene vi har i Nordland, som også er verdensledende på sirkulær økonomi, har Nordland alle forutsetninger for å ta en rolle i denne utviklingen, sier Marius Jøsevold, og understreker at det er satt av midler i budsjettet til denne satsingen.

Jøsevold trekker også fram at Nordland fylkeskommune kjøper varer og tjenester for rundt 4 milliarder hvert år, og slår fast at vektlegging av miljø, enten som konkrete krav eller som kriterium for tildeling av kontrakter, vil være avgjørende i hele den fylkeskommunale virksomheten.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.