NOAHs Marie Henriksen Bogstad vil ha mindre forbruk av kjøtt, melk og egg, og øke produksjonen av plantebasert mat i Norge.

"Det beste man kan gjøre for miljøet er nemlig å kutte i forbruket av kjøtt, egg og melk"

Skrevet av Marie Henriksen Bogstad, agroøkolog, NOAH
30.09.2019 15:00 - OPPDATERT 30.09.2019 17:01

Lørdag 28.9 publiserte Rana No saken "Nordnorsk mat er trygg, klimavennlig og bærekraftig". Skribenten setter spørsmålet om kjøttkutt opp mot kunnskap om hvor maten kommer fra og hvor den er produsert. Innledningsvis står det "Det begynner å bli allmenn kunnskap at det å spise mindre kjøtt i seg selv ikke har en stor effekt på klimaavtrykket fra den enkelte." Dette utsagnet er dessverre en skivebom hva gjelder tolkning av majoriteten av forskning på effekten av enkeltpersoners klima- og miljøtiltak. Det beste man som enkeltperson kan gjøre for miljøet er nemlig å kutte i forbruket av kjøtt, egg og melk. I 2018 publiserte to forskere fra blant annet Universitetet i Oxford en av de mest omfattende studiene av matens verdikjede hvor de konstaterte nettopp dette. 

Nå betyr ikke det at vi ikke skal bry oss om hvordan maten er produsert eller hvor den kommer fra, det er selvfølgelig også en del av regnskapet. Men når det er sagt, så er selv det mest klimavennlige kjøttet mindre bærekraftig enn den "verste" matplanten i fht. klimaavtrykk fra produksjon. 

En faktabasert tilnærming, som skribenten ønsker seg, vil være å innse at vi er nødt til å kutte i forbruket og produksjonen av kjøtt i Norge. Nettopp slik at vi kan øke produksjonen av matvekster og samtidig kutte i klimagassutslipp og de negative miljøeffektene fra husdyrproduksjon. Vi importerer i dag store mengder frukt, grønt, bær og proteinvekster, på tross av at vi kan produsere mer av dette innenlands. Faktisk er de fleste grønt-produsenter i stand til å øke produksjonen, men lar være fordi de mangler markedstilgang. Samtidig kan vi bruke mer areal til dyrking av mat direkte til folk - også i Nord-Norge. 

Derfor er det viktig å oppfordre befolkningen til å spise norske matvekster, og samtidig kutte i kjøttet. Dette er bra for både lokale verdikjeder, selvforsyningsgraden, folkehelsa, miljøet og dyrene. Det ene utelukker ikke det andre.

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.