Thore Michalsen skriver om Mo IL-styrets beslutning om å bryte med vedtaket fra 29. november 2017, der begge klubbene vedtok at man ikke skal drive med fotballaktivitet så lenge Rana FK eksisterer. her fra det – foreløpig? – siste byderbyet mellom klubbene; i september 2015.

"Det blir en heller tvilsom CV"

Skrevet av Thore Michalsen, pensjonist og medlem av Stålkam
06.11.2019 20:17 - OPPDATERT 07.11.2019 06:01

Kjærlighet gjør blind

Sture Rasmussen forsvarer selvsagt at Mo IL på nytt skal satse på fotball. Han påstår til og med at de lever i beste velgående. Han har en utmerket oppsummering av sportslige gamle bragder, han unngår å nevne hvordan Mo IL har drevet økonomisk ansvarlig.

Om vi ikke går så langt tilbake i tid ca 2009, så hadde klubben en samlet gjeld på nær 2 millioner kroner som klubben ikke kunne gjøre opp. Da var også barne- og ungdomskontoen brukt til toppfotballsatsingen. En adm. dir. i Rana sørget for at klubben ikke ble slått konkurs, ved at han overførte ca 1,6 millioner fra bedriften han var satt til å styre til banken mot at det skulle gjøres anonymt. At han noe senere ble utnevnt til æresmedlem sier noe om moral.

Ser vi på regnskapet for Mo IL som PWC fremla for prosjektgruppen som arbeidet med etableringen av Rana Fotballklubb i 2018, kan en på nytt se at klubben ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Med andre ord konkurs om ikke betydelige midler skaffes til veie. Langsiktig gjeld var da 3,6 millioner og kortsiktig gjeld nær 2 millioner. Av gjelden var det tre støttemedlemmer som hadde hjulpet til med 320.000 kr, treneren hadde utestående lønn med mer på 688.000 kr. Overtrekk på kontoer var hele 524.000 kr. Klubben hadde fordringer på 500-600.000 kr (klubbhuset holdes utenom), det vil si at netto gjeld var cirka 5 millioner.

Alternativet for Mo IL til sammenslåing med Stålkam var, så langt jeg kan se, konkurs. Hvordan støttespillere, leverandører og banker har fått dekket sine gamle krav i Mo IL etter etablering av Rana FK, kjenner jeg ikke til.

Nå er takken til de som sto i fremste rekke for å få på plass en samlet fotballsatsing i Mo IL og Stålkam med stor oppslutning fra næringslivet og bydelsklubber, at gamlekara fra Mo IL på nytt vil satse på fotball.

Jeg hadde hatt mer forståelse om det var Stålkam, som ble med på Rana FK med en stemmes overvekt og berget Mo IL fra konkurs, som brøt ut.

Det nye styret for Mo IL får ta med seg Mo IL-regnskapet som ble fremlagt for prosjektgruppen samt underlaget for beslutningen om Rana FK når de skal søke finansiering. Det blir en heller tvilsom CV.

Lykke til.

-----

[annonse]
Les også:

Les mer om:

Mo IL Rana FK Stålkam
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.