– Vi er veldig fornøyd med å ha jobbet fram at blant annet begge Nordlandsekspressene skal være godsførende, samt at det opprettholdes gods på de lokale hurtigbåtene, skriver Lurøy Sps Nina Bentzen og Iren Beathe Teigen.

–⁠ Det er behov for ekspeditører


Gods og ekspedisjon

Lurøy Senterparti har jobbet for å opprettholde godstilbudet på våre mange hurtigbåter. Godstransport på hurtigbåt er svært viktig for Lurøy og mange av kystsamfunnene i Nordland.

Vi har næringsliv og befolkning som er avhengige av gode løsninger for frakt av gods, både internt men også ut til et større marked. Vi er derfor veldig fornøyd med å ha jobbet fram at blant annet begge Nordlandsekspressene skal være godsførende, samt at det opprettholdes gods på de lokale hurtigbåtene.

Det jobbes nå på fylket med å få ned kostnadene på kai- og ekspeditørløsninger. Lurøy Senterparti ønsker å beholde ekspeditørene. Det er behov for ekspeditører – vi vil jobbe for å opprettholde dette tilbudet. Vi skal bidra sammen med kaieiere, ekspeditører og næringslivet for å sikre at det kan tilbys gode godsløsninger, selv om de økonomiske rammene strammes inn. Slik skal vi sikre behovet til privatpersoner og bedrifter i Lurøy.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.