Skribenten er meget kritisk til Helse Nords håndtering av både styrevalg og varslersaken ved Helgelqandssykehuset. Her fra Helse Nords styremøte der det nye Hsyk-styret ble valgt, i slutten av februar.

"Det er direkte naivt ikke å forvente mistro"

Skrevet av John Ole Frøysa
25.03.2020 10:34

Nytt styre i Helgelandssykehuset samt reaksjoner på varslersaken

I går, tirsdag 24.03, har det nye styret i Helglandssykehuset sitt første styremøte på Skype. De siste årene har det vært en opphetet debatt og dyp mistro mellom folk på Nord-Helgeland og folk bosatt sør i det samme distriktet. Ja, nærmest krigslignende tilstander, der både lovlige og ulovlige midler har blitt tatt i bruk.

Det forrige styret overså forslaget til sykehusdirektøren om en to-sykehus modell på Helgeland. Styreleders støtte til direktørens forslag ble også avfeid. Nei, da var det et benkeforslag, uten faglige begrunnelser, som ble vedtatt. Det ble synliggjort for all verden at her var det tilhørighet, eller postnummeret, som trumfet faglig begrunnelse.

Det er derfor med stor undring, at styret i Helse Nord ikke har tatt hensyn til den store uenigheten mellom Nord- og Sør-Helgeland, under sammensetningen av det nye styret i Helgelandssykehuset.

Det er direkte naivt ikke å forvente mistro til de nye utnevnelsene og at det blir skapt tanker om underliggende motiver og en skjult agenda.

Det blir utpekt tre nye representanter bosatt sør for Korgfjellet, som alle har vært aktiv i kampen for å få ett sykehus nettopp dit.

Andrine Solli Oppegaard, Sømna, var en av de 12 opprinnelige ordførerne som krevde ett sykehus sør om Korgfjellet.

Hege Harboe Sjåvik, kommunelege Vefsn, var en av de 148 legene som sendte brev til Helse Nord, hvor de krevde ett-sykehusløsning.

Henriette Hanssen, Sandnessjøen, aktiv medlem av Bunadsgeriljan og som var villig til å legge ned sykehuset i Rana og erstatte dette med et DMS. Og videre at hun offentlig, og på sosiale medier, åpent støttet Svein Arne Monsen i varslingssakene.

Når Renate Larsen blir spurt om å begrunne hvorfor disse tre er blitt valgt, blir hun ullen og unnvikende, og kommer med vage formuleringer som ikke forklarer spesifikt hvorfor valgene er gjort. Hun sier det har vært en bredt sett av kriterier som har vært retningsgivende; kompetanse, kjønn, alder, samisk representasjon og geografi. Det har vært en helhetlig vurdering som er lagt til grunn og det har vært viktig å få til et balansert styre til beste for hele Helgeland (hørt det før?).

[annonse]
I tillegg ble styreleder Dag Hårstad, skiftet ut, selv om han hadde ytret ønske om å fortsette. Han hadde gitt støtte til sykehusdirektørens forslag om to-sykehusmodellen. Dette falt de 12 ordførere tungt for brystet. De lyktes med sin lobbyvirksomhet, og fikk han fjernet.

Er det balansert når tre av fire representanter kommer fra den ene siden av «fjellet»? Hvorfor fantes det ingen verdige kandidater i Hemnes, Lurøy, Rødøy eller Nesna?

Kan vi nå forvente ro og samarbeid på Helgeland? Friskt i minne fra det forrige styret, kan vi nok forventa at representantene fra sør om fjellet vil prøve å få lagt flest mulige oppgaver til sykehuset i Sandnessjøen. Få sykehuset så stort som overhode mulig, på bekostning av sykehuset i Rana! Håper at jeg tar feil, men har få illusjoner om noe annet!

Når Helse Nord nå hadde sjansen til å sette sammen et styre, som kunne ha loset Helgelandssykehuset 2025 trygt i havn, har de isteden skuslet det bort! Arbeidet er klønete og uprofesjonelt gjennomført så langt. Jeg undres på om Renate Larsen ikke er faglig dyktig nok til den jobben hun er satt til å gjøre? Hvilken agenda har Helse Nord på Helgeland?

Jeg ser også at det har vært en brevaksjon stillet til styret i HS, fra miljøet rundt Sandnessjøen, om å stoppe utbyggingen av nye operasjonsstuer på Mo. Begrunnelse: Operasjonsstuene på Mo vil ha en standard og kapasitet som vil være mye større og bedre enn hovedsykehuset i Sandnessjøen. Man kan jo ikke, må vite, ha et hovedsykehus med mindre og dårligere kapasitet enn det "lille»!

Varslingssaken

Som kjent fikk ikke varslerne medhold i noen av de 22 punktene som de hadde rapportert inn om kritikkverdige forhold i sykehusprosessen. Rapporten fra KPMG kom dessuten med knusende kritikk mot noen av varslene som uriktige og med uriktig faktagrunnlag.

Styret i HS erkjenner at de uforsvarlige varslingene har medført alvorlige skadevirkninger for lederne Bjørn Bech-Hanssen og Fred A. Mürer.

Så langt ser det ut til at det ikke får konsekvenser for de som har kommet med anklager mot navngitte personer i ledelsen ved Helgelandssykehuset. Anklager, som av KPMG (som undersøkte sannhetsgehalten i varslene) er kjent døde og maktesløse.

Anestesioverlege Svein Arne Monsen i Sandnessjøen, var en av varslerne som kom med usanne påstander mot Mürer og Bech-Hanssen. Han har i ettertid ikke beklaget sin handlemåte på noe vis.

Slik oppførsel bør ikke gå upåaktet hen! Jeg siterer fra innlegget til Svein Bogen:

"Uansett eventuell reaksjon fra HS-styret og administrasjon, bør Bjørn B. Hanssen og Fred Mürer gå til privat søksmål for å få oppreising for grov ærekrenkelse, og en økonomisk erstatning»

Et slikt søksmål støtter jeg på det varmeste, da norsk lov beskytter borgere mot slike injurierende påstander. Jeg tenker at Ranas befolkning helt sikkert vil være med på en kronerulling for å betale eventuelle advokatutgifter.

Overskuddet av denne innsamlingen kan øremerkes velferdstiltak for pasienter på sykehuset i Rana.

----------

LES OGSÅ: