Vold og trusler fra pasienter med demenssykdommer er nærmest dagligdags for helsepersonell i Rana kommune. Illustrasjonsfoto: Preben Hunstad

"Det er en selvfølge å hylle de sykepleiere som gjør en fantastisk jobb for å sikre helsehjelp til oss alle"

Skrevet av Styret i Rødt Nordland
12.05.2021 20:26 - OPPDATERT 13.05.2021 14:33

– Vi vil fortsette å jobbe for at de i fremtiden skal få flere arbeidskolleger, lønnsvilkår som samsvarer med jobben de gjør, og en arbeidshverdag som er forsvarlig for både dem og de menneskene de pleier.  skriver styret i Rødt Nordland på Sykepleiernes dag.

Sykepleiernes dag

12. mai er det sykepleiernes dag og den bør det være fokus på. Det er en selvfølge å hylle de sykepleiere som gjør en fantastisk jobb for å sikre helsehjelp til oss alle, og Rødt Nordland har et ekstra hyggelig påskudd til å ønske å markere dagen. Hos oss er nemlig både leder, Linda Forsvik, og nestleder, Thina Aarsund, i fylkeslaget sykepleiere. Vi har som fylkeslag derfor stått tett på og sett hvordan arbeidstrykket for disse to har økt i tiden siden mars 2020, og vi vet at de ikke er alene om dette. Sykepleierne er blant en av de arbeidsgruppene som har opplevd det største trykket i perioden siden mars 2020.   

Helsetjenestene måtte ruste opp beredskapen for å kunne være i stand til å håndtere pandemien. Dette har i hovedsak blitt gjort ved å omorganisere personell og det har sykepleierne i stor grad fått merke. For å kunne ha sykepleiere til å ta seg av korona-pasienter, utføre testing og drive vaksinering, har det blitt mindre sykepleiere i de andre tjenestene. Da sier det seg selv at arbeidspresset har økt og arbeidsbelastningen blitt større. 

Mange av landets kommuner sliter med å få ansatt nok sykepleiere. Rødt sine kommunale helsepolitikere er godt kjent med at det kan være krevende å ha god nok tilgang på denne yrkesgruppen. Til tross for dette ser vi at sykepleierutdanninger legges ned, samtidig som vi vet at behovet vil øke betraktelig i årene fremover. Sentraliseringen av studietilbudene er en sterkt medvirkende faktor til at tilgangen på kvalifiserte sykepleiere vil bli enda vanskeligere, spesielt for disktriktskommunene. Man må ta innover seg det uomstridelige faktum, at når unge må forlate hjemstedet for å ta utdanning, er det bare noen som kommer tilbake når de er ferdigutdannet. Mange etablerere seg med partner, får barn og har kanskje fått seg jobb parallelt med utdanning på stedet der de studerer. Dette er med på å høyne terskelen for å flytte tilbake til hjemkommunen ved endt utdanning.  

Rødt Nordland ønsker derfor å understreke at distriktsopprøret også gjelder en kamp for å bevare og bygge kapasiteten i de kommunale helsetjenestene. Derfor mener vi at nedlegging og sentralisering av studietilbudene i distriktene er med på å rasere sikre og trygge helsetjenester i kommunene. Vi trenger sykepleiere i alle kommuner, ikke bare i de største byene.    

Vi ønsker å gi anerkjennelse til sykepleierne for kampen de står i for lønn og verdige arbeidsforhold, men vi har ingen planer om å la det bli med det. Vi vil fortsette å jobbe for at de i fremtiden skal få flere arbeidskolleger, lønnsvilkår som samsvarer med jobben de gjør, og en arbeidshverdag som er forsvarlig for både dem og de menneskene de pleier.  



Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.