"Det er faen ikke attraktivt for verken ungdommen eller øvrig befolkning å bosette seg der verdiene skapes, når det offentlige transportsystemet gravlegges!"

– Fylkespolitikerne og administrasjonen har utvist en sjelden befolkningsforakt og utrolig evne til å vende det døve øret til kystbefolkningen som alt har den lengste reiseveien, skriver Tone Iren Holmen.

Nordland fylkeskommune skal debattere fraflytting i nord

På NFK sin egen web-side står det at fraflytting er en av de aller største utfordringene som Nordlandssamfunnet står foran. I neste ukes fylkesting er «NOU 2020: Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» én av sakene som skal opp til debatt.

Jeg venter i spenning for å se om NFK vil utvise berøringsangst for utfordringer skapt av dem selv. Ja, jeg snakker om båtruter! 

Jeg skal forsøke å fatte meg i korthet. Det er faen ikke attraktivt for verken ungdommen eller øvrig befolkning å bosette seg der verdiene skapes, når det offentlige transportsystemet gravlegges!

Befolkningsveksten stagnerte og fikk negativ vekst omtrent samtidig som NFK begynte å legge om rutestrukturen langs kysten. Så posisjonen og administrasjonen i Nordland fylkeskommune kan takke seg selv, både for negativ befolkningsvekst og for eksplosiv misnøye og mistillit i befolkningen. Før disse grepene ble gjort, hadde Nordland positiv befolkningsvekst.

Det er gjort til dels mange grep som er direkte relatert til befolkningsnedgang i økonomiske vekstområder, blant annet endring til det verre innen samferdsel; endringer av båtruter, fjerning av ekspeditører slik at gods må "finne sine egne veier", nedleggelse av ruteanløp, økning i billettpriser, «kreativ» soneinndeling, færre korresponderende fartøy slik at elever ikke kommer seg til utdanningsstedene de er tilknyttet, og så videre. For ikke å nevne alle videregående linjer NFK har vedtatt nedlagt! Har disse grepene bidratt til bolyst i Nordland? 

Fylkespolitikerne og administrasjonen har utvist en sjelden befolkningsforakt og utrolig evne til å vende det døve øret til kystbefolkningen som alt har den lengste reiseveien. Befolkningsnedgangen i Nordland kan ikke alene forklares av demografiutfordringer som aldrende befolkning og spredt bosetning. Havfolket har nemlig levd ute i periferien i flere tusen år uten å la seg knekke av avstand, vær eller vind, men vanstyret fra en døvhørt fylkeskommune kan fort vise seg å være grepet vi trenger for å av-befolke hele kyststripa! Jeg vil benytte anledningen til å minne Nordland fylkeskommune og fylkesordføreren om fjellvettregelen «snu i tide». Å evne å lære av egne feil er en god overlevelsesstrategi som kan anbefales. 

#Vanskeligereliv

--------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.