Foto: Helgelandssykehuset

"Det er faktisk besluttet at Rana sykehus skal videreføres som akuttsykehus"

Skrevet av Bjørnar Olaisen, Lovund
22.05.2020 13:07 - OPPDATERT 22.05.2020 17:00

Ny diagnose, samme medisin

I løpet av de siste dagene har Alstahaug kommunes strategi fram mot valg av lokalisasjon/tomt for det nye sykehuset blitt litt klarere. I et leserbrev i Helgelands Blad 8. mai («Vi både tør og vil») sier ordfører og varaordfører (i Alstahaug, red.anm) blant annet:

«Når man skal i gang med å bygge et nytt sykehus, skal styret i Helgelandssykehuset vurdere hvilken lokalisering som er best for alle 78.000 pasienter på Helgeland», og:

«Til syvende og sist er det tilgjengelighet for alle pasienter som vil være det avgjørende når Helgelandssykehuset bestemmer hvor hovedsykehuset skal bygges».

Leder i Rødt Alstahaug (HB 18. mai «SVs bekymring») er enda klarere på hva strategien bør være:

«La vurderinga og anbefalinga fra Multiconsult danne grunnlag for Helgelandssykehusets avgjørelse, uten at ordføreren trenger flagge verken det ene eller det andre når det gjelder lokalisering. I motsatt fall risikerer vi en ny innbyrdeskrig. Det kan i så fall bli en kostbar erfaring».

Altså: Med Multiconsults rapport på bordet har Helgelandssykehuets styre det de trenger for å gjøre et godt stedsvalg for oss alle. Alstahaug kommune behøver ikke fortelle noen hva de mener er best. Det kan dessuten være farlig for husfreden blant de 12.

Da er det særdeles viktig å vite hva Multiconsults rapport er, og hvilke vurderinger og anbefalinger man bringer til torgs. Rapporten «Siling av tomtealternativer for nytt sykehus i Alstahaug og Leirfjord» er datert 6. september 2019 og arbeidet ble utført for Alstahaug kommune. Hensikten var å få evaluert tomtealternativer i Alstahaug og Leirfjord for ett stort akuttsykehus for hele Helgeland. De tre tomtene i Sandnessjøen (dagens sykehusområde, Radåsmyra og Rishatten) ble alle funnet velegnet. Fire alternative tomter nær Tovåsen så vel som en på Leinesodden ble alle funnet egnet. Tomtene i Sandnessjøen ble rangert høyest blant alle 8 alternativer. Dagens sykehusområde ble rangert bak de to andre tomtene i Sandnessjøen, med særlig henvisning til arealknapphet for utvidelse ut over 50.000 kvm. Leirfjord ble vurdert som et svært godt alternativ når man vektla kortest mulig transporttid; med beliggenhet «nær det transportmessige idealpunktet i regionen».

Det som nesten ikke er til å fatte, er at Alstahaug kommune velger å lene seg tungt mot denne rapporten – som til de grader er basert på at pasientgrunnlaget er hele Helgeland og at sykehuset er ett stort akuttsykehus for oss alle på Helgeland. Det er faktisk besluttet at Rana sykehus skal videreføres som akuttsykehus med akuttkirurgi (inklusiv ortopedisk kirurgi) og føde. Det betyr at «vårt» akuttsykehus (hovedsykehuset) skal ha omtrent samme akutt-tilbud. Disse to sykehusene skal selvsagt bygges for i all hovedsak å ivareta sykehustilbudet til hver sin region. Det betyr i sin tur at det ikke trenges 50.000 kvm i sykehuset i Sandnessjøen (tror Vorland mente at det var behov for ca. 35.000 kvm?). Og de transporttidsberegninger som gir noen av tomtene i Leirfjord et pre i et samlet Helgeland, kan selvsagt ikke benyttes når hele nordregionen med Rana faller bort.

Jeg vet ikke om noen har satt tall på det, men mitt skipperskjønn tilsier at de tidsmessig lange transportveiene som de mange kystboerne fra Sømna i sør til Træna og Lurøy i nord allerede har til Sandnessjøen sykehus, gjør at det ikke bør være de som skal ta den tyngste støyten for at folk fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal mister lokalsykehuset sitt.

[annonse]
----------

LES OGSÅ:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.