"Det er politisk vilje og evne til å legge Nordland brakk"

Skrevet av Lena Adams, NKP Nordland
27.06.2019 11:00

Strukturreformen

Strukturreformen til Nord Universitet er bare den siste i rekka av sentraliseringsreformer med dramatiske følger for oss som bor i Nordland fylke. På et eller annet tidspunkt må vi nordlendinger innse at denne raseringa av vår landsdel er politisk styrt. Heldigvis er det fullt mulig å vise motstand.

Reformer for oss betyr forringelser.

Utdanningsreformen som vi i Nordland nå får smake på

Sykehusreformen som er godt underveis, hvor for oss store byer som Mosjøen står uten akuttmottak og fødetilbud, i kombinasjon med nedbemanning av ambulanseberedskapen.

Jernbanereformen som har resultert i et sammensurium av ansvarsfraskrivelser, fullt kaos for persontrafikken, og dårlige fremtidsutsikter for godstrafikk på Nordlandsbanen.

Politireformen, hvor ingen kan hjelpe deg der du er – heller ikke om en time.

For ikke å snakke om matthetsfølelsen når vi ser søringan sin totale mangel på forståelse angående fylkesammenslåing mellom gigantiske Finnmark og Troms.
 
Det er kapitalkreftene som styrer sentraliseringspolitikken

Vi veit alle hva nok en «reform» betyr for oss som bor i distriktene. Folkets vilje og demokratiske prosesser har ingenting å stille opp i mot kapitalkreftene som styrer sentraliseringspolitikken. For kapitalen er det intet tap å undergrave vårt tilbud av det som er og bør være essensielle statlige samfunnsoppgaver.
 
Om et par års tid vil vi ha adskillig færre universiteter i Norge

Jeg kan love dere at utdanningstilbudet i Rana ikke kommer til å vinne på at Nesna og Sandnessjøen studiested nå legges ned. Det viskes om at Tromsø skal bli det endelige stoppet for studenter fra Nordland. Som Bjørn Haugestad (H) uttalte til Klassekampen (23. januar 2015): «Om ikke lenge, vi tenker et par års tid, vil vi se et landskap med adskillig færre universitet og høgskoler.»
 
Uten utdanning – ingen arbeidsmuligheter

Uten utdannelsesmuligheter blir det ingen arbeidsmuligheter for ungdommen i Nordland. Vi har svak sysselsetting i Nordland som har resultert i den svakeste befolkningsveksten i hele Norge. Lave fødselsoverskudd forklarer en del av dette, men det er ingen tvil om at ungdommen flytter ut av fylket for å studere – og som vi vet blir de værende. Regional sentralisering i kombinasjon med økende hybelleie, og ei studielåneordning som gjør at færre og færre kan være heltidsstudenter. Dette betyr i realiteten at vi i Nordland vil ha begrenset anledning til å ta høyere utdannelse. Vi har allerede mangel på sykepleiere i fylket, hva vil denne reformen gjøre for rekruttering, og for tapping av flinke og talentfulle ungdommer ut av distriktene?
 
Reform-representantene reagerer på lokale reformer

Lokalpolitikerne står samlet imot nedleggelsen av Nesna, det kan man lese både i aviser og på Facebook. Det er jo koselig. SV i Rana er for å legge ned skoler, AP står bak bl.a. jernbanereformen, KrF godtar hva som helst bare man slenger inn litt krenking av kvinners rettigheter, og Venstre ønsker flere elbiler og automatisert kollektivtilbud til småbyer i distriktene – men ikke så mye mer enn det. Det er politisk vilje og evne til å legge Nordland brakk. I år er det kommune og fylkesvalg. Vi sees ved valgurnen!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.