– Det er skuffende at ingen store samferdselsprosjekter er på plass

Skrevet av Roger Marthinsen
30.05.2020 08:21 - OPPDATERT 30.05.2020 08:36

Krisepakken gir en lysere fremtid for mange Nordlandsbedrifter. For noen av de største næringene er likevel fremtiden fylt med mørke skyer og stor usikkerhet.

– Lønnsstøtte er bra, men hva med bygg- og anleggsnæringen? spør direktør i NHO Nordland Daniel Bjarmann-Simonsen og direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Nord-Norge (EBA) Stein Windfeldt, etter at regjeringen i går la frem den såkalte Korona-pakke tre. 

Mange Nordlandsbedrifter ser lysere tider foran seg. For noen av de største næringene i Nordland er likevel fremtiden fylt med mørke skyer og stor usikkerhet. 

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig lønnsstøtteordning som skal gi bedriftene anledning til å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd for ansatte som tas tilbake i jobb. 

– Lønnsstøtte er noe vi har jobbet for siden tidlig i krisen, og vi er svært tilfredse med at det endelig kommer på plass, sier regiondirektøren. Han legger til at støtten er ment å treffe bredt, men at den er særlig viktig for å få folk tilbake på jobb ii reiselivet i nord, sier Bjarmann-Simonsen.

– Det fine med ordningene er at vi med dette slutter å betale folk for å være hjemme og heller betaler for å være på jobb. Det vil bidra til at mange bedrifter vil kunne ta ansatte tidligere tilbake i arbeid for å skape verdier, fremfor å ensidig være en kostnad for staten og skattebetalerne, sier han og understreker at NHO skal følge med og sikre at ordningen faktisk fungerer etter hensikten. 

Til tross for enkelte gladnyheter var det også mye som manglet i dagens krisepakke. For bygg- og anleggsnæringene er det skuffende at de store samferdselstiltakene lar vente på seg.

– Bygg- og anleggsnæringen er en av de største næringene i Nord-Norge og sysselsetter hver 10. nordlending. Næringen står nå overfor sin største krise noensinne og tusenvis av årsverk kan forsvinne de neste årene. Den krisepakken som er kommet i dag er milevis fra å løse utfordringene næringen nå står overfor, sier Windfeldt.

NHO og LO i Nordland har sammen spilt inn forslag til store og gryteklare samferdselstiltak, men foreløpig er nesten ingen av forslagene hensyntatt i regjeringens pakker.

– Det er skuffende at ingen store samferdselsprosjekter er på plass i denne omgangen. Særlig når vi vet hvor viktig bygg- og anleggsnæringen for jobb- og verdiskapingen både i Nord-Norge og landet for øvrig, sier Bjarmann-Simonsen.

[annonse]
Han presiserer at store samferdselsprosjekter har vist seg å ha svært store ringvirkninger ut over selve byggenæringen. 

– Omsetningsimpuls i bygg- og anleggsnæringen gir betydelig verdiskaping og sysselsetting både i og utenfor næringen. Det må stortinget ta hensyn til når de neste uke skal behandle regjeringens forslag, sier NHO Nordlands Daniel Bjarmann-Simonsen og EBAs Stein Windfeldt. 

---------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.