"Det er tomme ord Anita Sollie, helt uten substans"


Jeg registrerer at Anita Sollie i Rana Høyre har prøvd å skyve regjeringens sentraliseringsVYer under teppet, i et tilsvar til Iren Beathe Teigen i Lurøy Senterparti.

Sollie etterlyser også svar på fremtidens utfordringer. Det er jo forståelig at Sollie kommer med et tilsvar og det gjør det forlokkende å hive seg inn i debatten. Sollie skriver:

«Hovedutfordringen i vår region er at antall yrkesaktive per pensjonist faller dramatisk i årene som kommer. Skal vi møte den utfordringen må både Nordland, Helgeland og Lurøy bli mer attraktive for folk og etableringer.»

Da er mitt spørsmål til Sollie: Hvordan blir det mer attraktivt med færre utdanningstilbud, færre sykehus, færre skoler og mindre penger til små kommuner på Helgeland?

I Lurøy valgte vi i en pågående struktursak (skolesak) å beholde alle skoler og barnehager i kretsene våre. Dette til tross for ca 9 millioner i reduserte inntekter fra staten. Hva gjorde man i Rana? Jo, der legger man ned skolene selv etter å ha fått økte inntekter. Vi leverer store verdier til fellesskapet og noe av skatteinngangen i Lurøy må vi dele med kommuner som for eksempel Rana, hvor skatteinngangen er lavere. Men slik skal fellesskapet være.

Videre skriver Sollie: «Dagens Regjering er nødt til å gjennomføre reformer om man skal kunne opprettholde likt tjenestetilbud over hele landet.»

Jaha? Hvordan står det da til med tjenestene? Er de jevnt fordelt og lik i hele landet? Nå som trafikkstasjonene og lensmannskontorene er sentralisert, fødetilbudet utradert og ambulanseflyene står på bakken? Er responstiden på politi, ambulanse og brannbil lik og godt utbygd over HELE landet? Nei, selvsagt ikke. Det er tomme ord Anita Solli, helt uten substans.

Og så til noe VIKTIG. Det er regjering og Storting som setter mål for, lager rammer og finansierer alle offentlige tjenester. All makt ligger der, men ansvaret vil de ikke ha. Det skal helst settes bort til diverse styrer som ikke er demokratisk forankret. Vi har alltid et valg, nærhet er ikke et ord uten substans, Anita Sollie. For stadig flere betyr nærhet til tjenester veldig mye. Dette ser vi i en tid hvor Senterpartiet stadig øker i oppslutning. Partiet er størst i Troms og Finnmark, og i Nordland puster Senterpartiet både AP og Høyre i nakken.

 
Nærhet er alt annet enn fryktelig, det er en trygghet. Løsningen er enkel; Fordeling, forbedring og utvikling av tjenester, ikke strukturering og sentralisering!

Ellers er jeg enig med Anita i én ting: Vi skal framsnakke og samarbeide om å utvikle regionen vår, og vi skal forhåpentligvis kjempe sammen for å beholde gode tjenester og tilbud på Helgeland!


 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.