Foto: Wikipedia

–⁠ Det hele var veldig udramatisk

Full drift igjen ved Rana Gruber.


Rana Gruber valgte mandag morgen å evakuere rundt 20 personer på grunn av gassutvikling fra et hull i gruva på Storforshei. 

Tirsdag er gruva igjen i full drift, melder driftsdirektør SteinTore Bogen Liljenström.

– Vi har brukt den tiden vi har trengt for undersøkelser, og har startet opp gruva igjen. Det ble ikke funnet noe farlige stoffer i gassen, og det kommer ikke mer gass ut av hullet. Det hele var veldig udramatisk, forteller han.

Det var i forbindelse med undersøkelsesboring av malmbanen at driften ble stanset.

– Vi borer 300 meter lange hull for å sjekke malmforekomsten, og i den forbindelse traff  vi et lite hulrom, som det er mye av i Rana. Det kom luft ut, og vi valgte å evakuere for å være på den sikre siden. Nå er vi igjen i normal drift, og det har ikke hatt noen konsekvenser for produksjonen, bortsett fra at vi mistet litt tid mandag, sier Stein Tore Bogen Liljenström.

****

 ***

***