Antydningen i saksdokumentene om at antall kilometer kommunal vei måtte reduseres, fikk Johan Petter Røssvoll til å reagere. Foto: Hedda Hiller

– Det kan ikke være snakk om å overføre kommunale veier til det private

Skrevet av Hedda Hiller
13.03.2018 14:45 - OPPDATERT 13.03.2018 14:51

Et vedlikeholdsetterslep på 167,7 millioner utløste verdidebatt.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunenes veier er beregnet til hele 167,7 millioner kroner. Det kommer frem i bydrifts arbeid med å utarbeide en ny Hovedplan vei.

167,7 millioner er det beløpet kommunen måtte ha brukt for at ingen veier eller veielementer skal være dårligere enn tilstandsklasse tre. Det tilsvarer veier med en restbrukstid 2021 -2023. Det kommer også frem at vinterdriften tar en for stor og uforutsigbar andel av driftsbudsjettet. I gjennomsnitt cirka 80 prosent.

– For å få et mer planmessig vedlikehold av det kommunale veinettet bør veibudsjettet over tid styrkes eller antall kilometer kommunal vei reduseres. Hovedplan vei viser at Rana kommune bør bruke cirka 10 millioner per år til sommervedlikehold for å opprettholde veikapitalen når vedlikeholdsetterslepet er lukket, skriver Rådmannen i innstillingen.

Det utløste en verdidebatt i formannskapet.

– Det er ingen tvil om at vi bruker for lite penger på vei, men det kan ikke være snakk om å overføre kommunale veier til det private. Vi må finne andre løsninger for å ivareta kommunens store veinett, sa Rana Sps Johan Petter Røssvoll fra talerstolen.

Hans Myrnes i Rana Frp la an en mer spøkefull tone.

– Vi kan jo anlegge scooterløyper for å spare vintervedlikeholdet på det kommunale veiene? sa Myrnes, før han avsluttet med å berømme brøytemannskapet for jobben de gjør.

SVs Hilde Rønningsen var opptatt av å finne alternative modeller.

– Vi kan ta noe av dette fra fond, men veiene skal også driftes. Vi vil gjerne være med på å finne alternative måter å gjøre dette på, sa Rønningsen, før hun smilende føyde til.

– Men SV kommer nok ikke til å gå for scooterløyper som et alternativ.

Formannskapet vedtok å vurdere vedlikeholdsetterslepet på 167,7 millioner i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2019 – 2022 sammen med øvrig vedlikeholdsetterslep i kommunen.

– Det var ikke meningen å utløse en verdidebatt her i forhold til kommunale veier, men vi har en utfordring i forhold til dette vedlikeholdsetterslepet, og det må vi ta på alvor, sa rådmann Robert Pettersen. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.