Foto: Geir Gisnås

"Det minste vi må kunne kreve, er åpenhet"

POLITIKK I LUKKEDE ROM

Til møtet i Rana formannskap (Rfm) den 5. mai var siste sak på lista «politisk sak unntatt offentlighet». Ordføreren viste til «forretningsmessige hensyn» som grunn for å lukke møtet. Det vil si at det var opp til Rfm å bestemme om møtet skulle lukkes til denne saken eller ikke. Etter en kort debatt hvor Rødt, Senterpartiet og Venstre gikk mot lukking, ble innstillingen om å lukke møtet vedtatt.

På kvelden den 6. mai offentliggjorde Rana No hva saken handler om: Flertallet i Rfm går inn for at Rana kommune skal kjøpe aksjer i Freyr AS for ti millioner kroner.

Ordfører Waage vil ikke kommentere saken under henvisning til at den er lukket. Han kunne vel ikke annet, sjøl om katta er ute av sekken. Men det illustrerer det meningsløse ved unødvendig hemmelighold. Ordføreren må ha vært med på å lage reglene for denne saken. Nå må han gjemme seg bak de samme reglene.

Freyr forbereder en batterifabrikk i Rana. Så langt er ikke dette kontroversielt. Men de arbeider også for et vindturbinanlegg på Sjonfjellet. Og dette er absolutt kontroversielt. Bygging av slike anlegg på land møter stadig sterkere motstand rundt i landet, medregnet Helgeland. Og etter hvert som flere fakta kommer fram, blir «grønnfargen» på krafta stadig bleikere. Hvis denne innstillingen blir vedtatt, oppretter Rana kommune en binding til en kontroversiell aktør. Dette ønsker kommuneledelsen å holde skjult for innbyggerne i Rana. Argumentene om «forretningsmessige hensyn» for lukket møte står rett og slett ikke til troende. Hvis det blir noe av planene deres, vil Freyr være en stor og mektig næringsaktør i Rana i overskuelig framtid. Hvis Rana kommune skal bevare nødvendig tillit som folkevalgt organ for sine innbyggere, kan det ikke opprettes bindinger som skaper tvil om at kommunen har en uavhengig stilling.

I samme formannskapsmøte innstilles det på at Rana kommune øker sitt bidrag til ny flyplass med kr 150 mill, slik at kommunens totale bidrag blir inntil kr 450 mill. Dette betegner kommuneledelsen som å knuse sparegrisen. Det etterlates ingen tvil om at dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, som må skjæres mest mulig ned. Stikkord: Skole, helse og omsorg, vedlikehold. Attpåtil ble dette kjørt som en hastesak; det «var ikke tid» til å tenke den gjennom.

Aksjekjøpet i Freyr skal altså skje ut fra en kommuneøkonomi som vil være sterkt presset i mange år framover. Verken flyplassutbygging eller aksjekjøp er kommunale oppgaver. Likevel legges økonomien, og dermed tjenestetilbudet, på bordet for disse sakene. Det minste vi må kunne kreve, er åpenhet, slik at innbyggerne kan kikke sine representanter i kortene. Det er nemlig noe av meningen med representativt demokrati.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.