Næringsminister Jan Christian Vestre sammen med styreleder i Freyr, Torstein Dale Sjøtveit (t.v.) og administrerende direktør Tom Einar Jensen (t.h.) Foto: Kristian Rødvand

"Det skal stilles opp fra statens side til kommunen vår når vi vokser

Ny kurs i næringspolitikken

Onsdag 29. juni vil gå inn i historiebøkene. Staten stiller opp med 4 milliarder for å etablere ny, grønn industri i Rana, og det har bidratt til å utløse 17 milliarder i investeringer og flere hundre nye, godt betalte, trygge og spennende grønne jobber i byen vår. Det hadde aldri gått uten en ny kurs i næringspolitikken hvor staten går inn og bidrar mer. For Arbeiderpartiet handler dette om noe så enkelt som at staten må bidra så vi kutter utslipp og skaper jobber.

Høyreregjeringen hadde ideologiske aversjoner mot at staten skulle «blande seg inn i markedet». Men det er feil utgangspunkt. Staten kan bidra med noe markedet ikke klarer selv alltid. Å realisere de prosjektene som skal til for at vi kutter nok utslipp raskt nok, dersom de er lønnsomme. Det vi gi jobber i hele landet, denne gangen her, og kutte utslipp.

Etterspørselen etter batterier er enorm, og den vil øke. Dersom Norge hadde vært med i EUs IPCEI-program kunne vi stilt enda sterkere i kampen om å få flest mulig gigafabrikker til landet, men høyreregjeringen ville ikke. De søkte ikke. Næringsminister Jan Christian Vestre og Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič la i mandag fram en felles erklæring om samarbeid om batterier og råvarer. Regjeringen vil. Den tar grep.

Batteristrategien er et glimrende eksempel på at det ikke bare er ord. Det skal stilles opp fra statens side til kommunen vår når vi vokser. Det skal stilles opp med lån, garantier og tilskudd til industrien. Det skal stilles opp med kompetanse, markedsføring, kunnskapsutvikling og fremming av eksport. 

Jeg synes egentlig næringsministeren selv, i sin innledning til batteristrategien sier det best: «Med lansering av «Norges batteristrategi» går vi nærmere inn på batteriverdikjeden og presenterer ti grep for bærekraftig industrialisering, som i sum skal være kraftfulle nok til å tiltrekke privat kapital til næringen. Med dette ønsker vi å synliggjøre for norske og internasjonale batteriaktører og investorer fordelene ved å velge Norge som vertsland for nye investeringer.»

4 milliarder i offentlige garantier og lån utløser en investering på 17 milliarder. Derfor trenger vi mer av den aktive og offensive næringspolitikken.

Peter Eide Walseth

Kommunestyrerepresentant Rana Arbeiderparti

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]


****

 ****

 

Les mer om:

næringsliv freyr