9000-10000 mennesker mobiliserte for å si klart i fra om at Mo i Rana og Nord-Helgeland fortsatt skal ha et sykehus, på Selfors lørdag 30. november 2019. Foto: Vilja Marthinsen

"Det største fagmiljøet med best rekrutteringsevne"

Skrevet av Geir Waage, Ordfører i Rana
02.12.2019 09:51

DEBATT: Ordfører Geir Waage har sendt et notat til fylkestingets medlemmer, der tall og fakta om Helgelandssykehuset blir presisert.

Det påstås i brev fra de 12 kommunene som er enig om «ett sykehus, lokalisert sentralt på Helgeland, fortrinnsvis i Sandnessjøen og omegn, med protokolltilførsel om Mosjøen og omegn.», at Sandnessjøen har flest spesialister og det bredeste fagmiljøet.

I styresaken fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir til styret i Helgelandssykehuset inngår en tabell (i Samfunnsanalysen) som viser at:

  • Mo i Rana har betydelig flere årsverk enn Sandnessjøen. 518 mot 392.
  • Sykehuset på Mo har 20 flere leger, 81 mot 61. (Overleger + leger i spesialisering). Vi vil i likhet med adm. dir. understreke det ortopediske fagmiljø, bygd opp over mange år på Mo, med bl.a. 6 overleger og 6 leger i spesialisering. I styresaken framgår også at det utføres flere kreftoperasjoner på Mo enn i Sandnessjøen.
  • Mo i Rana har 65 % flere sykepleiere enn Sandnessjøen. 206 mot 126.
  • Mo har dobbelt så mange spesialsykepleiere som Sandnesjøen. 78 mot 37.
Fra styresaken:

«Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det på landsbasis fram mot 2035 mangle ca. 30 000 helsefagarbeidere og ca. 20 000 sykepleiere. Å rekruttere og beholde disse yrkesgruppene blir viktig i årene framover.»


 
 «Jeg tror sterkt på at det jeg tilrår er det riktige»

Adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset.

Administrasjonens begrunnelse for valg av Mo i Rana som hovedsykehus i en 2-modell:

«Helgelandssykehuset trenger et nav, en faglig motor som gjør foretaket i stand til å utvikle tjenestene, utdanne leger og sykepleiere og styrke samarbeidet med kommunene, utdanningsinstitusjonene og andre offentlige og private aktører.

Den eksterne ressursgruppa og samfunnsanalysen peker begge på viktige momenter som gjør at sykehuset i Mo i Rana bør være dette navet. Rekruttering vil være en kritisk utfordring for Helgelandssykehuset i framtida. Utredningene viser at Mo, i kraft av sin størrelse og variasjonen i det øvrige arbeidsmarkedet (partnerarbeidsplasser), blir vurdert til å ha den sterkeste rekrutteringsevnen.

[annonse]
Nærhet til Campus Helgeland og andre kompetansemiljø blir også vektlagt som en styrke. Rana er en av få kommuner på Helgeland som har framskrevet befolkningsvekst. Utviklingen i forsørgerbrøken er noe sterkere her enn i de andre av dagens vertskommuner.

Sykehuset i Rana har det største og bredeste fagmiljøet. Sykehuset har bygd opp et sterkt ortopedisk og kirurgisk miljø som det skal bygges videre på. Det er minst risiko knyttet til sårbarhet i interimsperioden ved å velge en etablering av hovedsykehus i Rana.

Administrerende direktør anbefaler derfor at Helgelandssykehuset Rana skal være hovedsykehuset i en framtidig to-sykehusmodell.»

-----

Les også:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.