Elevene i grunnskolen ble sendt hjem fredag etter trussel om skoleskyting. Foto: Roger Marthinsen

– Det var barn i alle aldre som gikk gråtende hjem

Skrevet av Hedda Hiller
14.05.2019 10:54 - OPPDATERT 14.05.2019 11:37

Stig Bjarne Haugen (Rana Sp) reagerte på at rådmannen i sin redegjørelse etter trusselen om skoleskyting sa at elevene ble sendt hjem med "lite støy og uro".

I dagens kommunestyremøte redegjorde rådmann Robert Pettersen om kommunens rolle da det fredag ble fremsatt en trussel om skoleskyting på en Wikipedia-side, som var lagt inn gjennom en av skolens nettverk. 

Allerede torsdag kveld var politiet i kontakt med Rana kommune. 

– Politiet var klar på at det ikke var behov for at kommunen skulle iverksette noen tiltak på bakgrunn av trusselsituasjonen. Det politiet da hadde behov for var støtte fra IKT-avdelingen i Rana kommune. Kommunen bisto med sin datakompetanse for å hjelpe politiet å finne ut av dette, sa Pettersen.

Fredag morgen var politiet igjen i kontakt med Rana kommune. 

– Fredag morgen fikk vi beskjed om at lærerstab skulle informeres, men ikke elevene. Det var fortsatt snakk om en vag trussel. Etter denne kontakten sendte politiet ut en Twitter-melding. Denne skapte en betydelig uro, noe som gjorde at kommunen ble nødt til å ta noen grep for å roe ned situasjonen. Det ble da besluttet at elevene skulle sendes hjem fra samtlige grunnskoler, redegjorde Pettersen. 

Beskjeden om at elevene skulle sendes hjem ble lagt ut på kommunens hjemmeside 10.19. Etter en time skal kommunaldirektør for oppvekst- og kultur, Lillian Nærem, ha fått beskjed om at skolene var tømt.

– Det er viktig for meg å si at dette aldri var en berdsskapssiktuasjon i Rana kommune, men vi hadde en utfordring i forhold til kommunikasjon. Vi vil ha et møte med politiet på dette i neste uke. Vi skal også ha en oppsummering fra skolene på hvordan de brukte sine beredskapsplaner. Det er ingenting som er så ille at det ikke er så godt for noe. I denne situasjonen fikk skolene prøvd ut sin beredskap, sa Pettersen, som berømmet de ansatte. 

– Da vi sto i den situasjonen vi sto i, vil jeg gi honnør til alle som var involvert. Spesielt rektorene. Elevene ble sendt hjem med lite uro, tatt i betraktning av at det var en dramatisk situasjon. Vi har fått tilbakemelding på at det var lite støy ute på de enkelte skolene. Men vi ser at det kommunikasjonsmessig var en utfordrende situasjon.

Ordfører Geir Waage kom med følgende supplering til rådmannens redegjørelse.  

– Politiet tok kontakt på fredag morgen slik rådmannen sier. Og svaret fra politiet da var at det ikke var nødvendig å sende elevene hjem. Så kom denne Twitter-meldingen. Når politiet sender ut en slik melding om en vag trussel må man kunne svare for trusselbildet. Enten så har man en trusselsituasjon, eller så har man det ikke. Vi har et møte i neste uke, hvor vi skal gå igjennom denne situasjonen, sa Waage. 

Turid Høgseth i Rana Arbeiderparti reagerte på at ikke alle rektorene var informert. Rektor ved Båsmo Ungdomsskole Ståle Krokstrand ble ikke informert av politiet. 

– Jeg så i avisen at ikke alle rektorer var informert. Noen fikk se det i Rana Blad. Det er uheldig. Det er bra at det vil bli en gjennomgang av rutinene som følge av dette. Det skulle vært mulighet for ei felles melding fra skoleledelse som kunne vært sendt ut til foresatte. Nå opplevde foreldre ulik praksis i rutiner. Noen barn ble sendt rett hjem, mens andre ble holdt igjen i klasserommene. Blir det gjort noe i forhold til disse rutinene, spurte Høgseth. 

Stig Bjarne Haugen (Rana Senterparti) mente også informasjonen var for dårlig. 

– Det blir sagt at fredag morgen klokken 06.00 ble rektorene informert. Det gjalt ikke alle. Hvorfor ikke det? Og er det noen som har tenkt på at vi har privatskoler i Rana, ble de varslet? spurte Haugen, som også reagerte på rådmannens beskrivelse av situasjonen ute på skolene. 

– Det blir sagt at det var lite støy og uro. Jeg var hjemme denne dagen, og ble derfor den som hentet barn på Båsmo. Der var det alt annet enn lite støy og lite uro. Det var barn som gikk hjem gråtende i alle aldre, hevdet Haugen. 

Det svarte rådmannen slik på:

– Det vil bli gjort en oppsummering og evaluering av dette og rutiner vil bli gjennomgått. Politiet informerte rektorene, det var det ikke kommuneledelsen som gjorde. Man hadde mottatt vag trussel, men den var knyttet til ungdomsskole, og det var derfor rektor til ungdomsskolene var informert. Det var kun de kommunale skolene som var berørt av det. At vi valgte å sende alle i den offentlige grunnskolen hjem var knyttet til uroen rundt trusselsituasjonen, men det var ikke en beredskapssituasjon. 

– Vi sendte 3000 elever hjem, og da er det alltid noen elever som vil føre uro knyttet til en slik situasjon. Ser du stort på det er håndteringen gjennomført på en god måte, men det er alltid noen som vil kjenne på en større uro enn andre i en slik situasjon.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.