"Det var et verdivalg. Nå blir det et nytt verdivalg!"

---------------------------

Dette innlegget er Line Ellingsens andre svar til Inge Myrvoll, i en debatt mellom Rødt-kandidaten og SV-politikeren, etter at Myrvoll startet debatten med krass kritikk av Dan Erik Kjellnø, Line Ellingsen og skoleopposisjonen. De tidligere innleggene finner du under dette innlegget.

--------------------------

Som ofte tidligere er jeg stort sett enig med deg, Inge Myrvoll. Statistikk kan brukes og misbrukes. Og tall kan framstå som svært forskjellige ut fra hva de ulike gruppene vil vise. Må pengene virkelig hentes fra en annen gruppe, eller er det mulig å bygge samfunnet innenfor dagens rammer?

Jeg vil starte med motsatt perspektiv fra deg, Myrvoll. Vi MÅ bruke mer på skole for å kunne ta oss av de stadig flere eldre. Det er ingen enten eller, men en nødvendighet. Alt i alt handler det om kunnskap og kompetanse, arbeidskraft og bolyst hos dem som skal gjøre jobben om 10, 15 til 20 år. Rekruttering. Skatteinngang. Omdømme. Framtidstro.

Å kutte kraftig eller nedprioritere skole og utdanning for å pumpe blindt inn i eldreomsorg, er en kunnskapsløs årelating av et samfunn. Man må starte med de unge, som har valgene og mulighetene til å velge Rana. Det gjør man blant annet ved å sikre dem en trygg og god oppvekst. Ja, det kan koste mer noen år framover, men det er den investeringen vi må gjøre for å skape et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn. Når vi lykkes med den jobben, vil vi få betalt tilbake – med renter.

Ikke minst har posisjonen forsikret oss at vi kan budsjettere med vekst, en konsekvens av flyplassen på Hauan. Dessuten har vi lite gjeld per innbygger i kommunen og nyinvesteringer tar ned driftsbudsjettene i andre enden.

«Tidenes skoleløft» (ifølge AP, SV og H) er gjort uten å rådføre seg med dem som skal drive skolen; ledere, lærere, elever og foreldre. Den helhetlige satsingen og planen for å bygge framtida for ungdommen, ble ikke prioritert. Faglige vurderinger ble ikke hensyntatt, og vedtaket ble gjort med et ønske om økonomisk innsparing. En innsparing som har vist seg å bli et økonomisluk. Det var et verdivalg. Nå blir det et nytt verdivalg!

-----

[annonse]
Første innlegg:

Andre innlegg:

Tredje innlegg:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.