Daglig leder av Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer. Foto: Silje-Tamara Rojas

"Det var ubegripelig at Fylkestinget besluttet å legge ned tilbudet ved Polarsirkelen vgs."

Hva nå, fylkesting, med Vg2 industriteknologi i Mo i Rana?

Vg2 industriteknologi er et populært programområde innen yrkesfag med mange ulike disipliner som industrien trenger. Det var derfor ubegripelig at Fylkestinget for to år siden besluttet å legge ned tilbudet ved Polarsirkelen videregående skole. Verken elever, lærere og fagmiljø i Mo i Rana trodde det var mulig å ta en slik uklok beslutning, med tanke på det store industrimiljøet i Rana. De viste også til at industrien i Rana har vært tydelig på at det er viktig å ha utdanningen lokalt for å klare å rekruttere.

Det at beslutningen ble tatt samtidig som fylkeskommunen investerte rundt 125 millioner kroner i bygg og utstyr i et moderne teknologi- og industrimiljø (TIP) ved nye Polarsirkelen videregående gjorde ikke saken bedre. Her lå det godt til rette for å ta imot motiverte industrielever med avansert teknisk utstyr og kvalifiserte lærere.
 
Nedleggingen ble gjeldende fra forrige studieår og bakgrunnen var ifølge fylkeskommunen «lave søkertall og lav formidlingsgrad av lærlinger». Samtidig understreker fylkesrådsleder Tomas Norvoll at fylkeskommunen i langt sterkere grad må prioritere utdanning som næringslivet i Nordland etterspør.
 
Det er forståelig at fylkeskommunen som helhet må gjøre endringer i studiestedstrukturen på grunn av endringer i arbeidsliv og lavere elevtall. Med for Mo i Rana sin del var det læreplasser i industrien og en større bredde i jobbmuligheter innen yrkesfag enn i mange andre byer. Og det er det fremdeles. Mangelen på lærlinger i industrien i Rana eskalerer. 
 
Mo i Rana har en industripark, og en næringsstruktur for øvrig, som vil være en spydspiss i det grønne skiftet. Ikke bare i en regional kontekst, men også internasjonalt. Et høyst oppegående kunnskapsmiljø trenger derfor industriteknologi for å utvikle verdens reneste prosessindustri videre. At det ikke utdannes nok fagarbeidere til å dekke behovet industrien har og vil ha, er derfor svært betenkelig. Vi ser også er at det er vanskelig å få tak i nok mange lærlinger fra de andre byene på Helgeland.
 
Når Fylkestinget i desember skal vedta ny tilbudsstruktur i videregående skole er oppfordringen å få Vg2 industriteknologi tilbake til Mo i Rana. Det burde være en selvfølge at industrien blir hørt når tilbudsstrukturen skal formes. Nordland har rett og slett ikke råd til å gamble med dette. Kompetansen og evnen til omstilling gir konkurransefortrinn. Det er krevende å få til, men desto viktig med et teknologiløft for å rigge oss for framtiden. Fylkeskommunens intensjonsavtale med batterifabrikken Freyr om inntil 200 lokale lærlinger er bra, og disse må utdannes nå.

En attraktiv skole og et ledende industrimiljø kan være så attraktiv at flere unge velger en praktisk rettet industriutdanning. Det fikk en delegasjon fra industrien og videregående skole erfare på studietur til Kongsberg i høst. Her har elever fra Vg2 industriteknologi flyttet inn i moderne industrilokaler sammen med lærling-bedriften Kongsberg Technology Training Centre AS; K-Tech. Det innebærer tilgang til siste nytt av produksjonsutstyr og tett kontakt med kompetansemiljøet i teknologiparken. Samarbeidet mellom skole-næringsliv mener de er med på å sikre fagarbeidere med kompetanse som næringslivet etterspør. 

Kongsberg sin måte å drive opplæringen på kan bli en foregangsmodell, hvor elever og lærlinger jobber side om side og elevene får et realistisk inntrykk av hva et yrkesliv innenfor fagområdet innebærer. Ambisjonen er ikke mindre enn å skape Norges beste yrkesutdanning, hvor samarbeid og tverrfaglig opplæring vektlegges.

Industrien i vår region er også ledende innenfor sine fagfelt. Med ambisjoner om å bli enda bedre. Utslippene fra prosessindustrien skal ned. Robotiseringen skal opp. Verdikjedene er komplekse og produktene ofte skreddersydde. I en slik arbeidshverdag er fagarbeidere med industri- og teknologiforståelse helt avgjørende. Vi må ikke stille oss slik at vi taper kontrakter fordi vi mangler folk.
 
Lykke til med fylkestinget denne uka og oppfølgende innspillmøter om den nye tilbudsstruktur for de videregående skoler.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.