– Dette er dypt alvorlig men forsøkt bortforklart og ufarliggjort av kvinner og menn fra høyresiden

Skrevet av Linda Eide
08.03.2019 10:56 - OPPDATERT 08.03.2019 18:07

Kvinners selvbestemmelse er ikke et forhandlingskort og skal ikke forhandles om, skriver Rana Arbeiderpartis leder Linda Eide.

For fire år siden feiret vi at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Da Det
Norske Arbeiderpartiet ble dannet i 1887 var partiets første og viktigste
programkrav innføring av alminnelig stemmerett for begge kjønn.

Arbeiderpartiets Kvindeforbund ble etablert i 1901 med stemmerettskravet
som viktigste programformulering. For arbeiderkvinnene var det, i tillegg til
kampen for stemmerett, kampen for grunnleggende gode levekår som var
viktigst i begynnelsen. Sunn og god mat til alle i familien, god hygiene bedre
boliger, gode oppvekstvilkår for barn, med rett til skolegang og avskaffing av
barnearbeid, for å nevne noe.

Arbeiderpartiet har alltid hatt en kvinnevennlig politikk og har hatt fokus på de
verdiene som kvinner er opptatt av. Forskning viser at kvinner tenker mer på
helse, velferd, miljø og nærmiljø. Kvinner vil i større grad at staten skal ha
ansvar for velferd. Den skal jobbe med omsorg og sosiale goder.

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som arbeider for de myke
verdiene i større grad enn partier på høyresiden. Å være et sosialdemokratisk
parti betyr at vi ønsker oss et samfunn som gir like muligheter til alle,
uavhengig av kjønn og bakgrunn. Det betyr at viktige fellestjenester – som
skole, helse og omsorg – må finansieres av det offentlige, blant annet gjennom
inntekter fra skatt.

Vi vil at alle skal betale skatt etter evne – det vil si at de som har mye betaler
mer enn de som har mindre. Velferdsstaten blir da et spleiselag og alle kan få
gode tjenester uavhengig av lommeboka. Vi tror også på at vi bør ha en god
politisk styring av samfunnsutviklingen, slik at den kommer alle til gode.

Skal samfunnet vårt være godt for alle, må vi både skape og dele.
Verdiskapning og produksjon er en forutsetning for å kunne fordele, samtidig
gjør rettferdig fordeling og gode velferdstjenester at vi klarer å skape mer. De
best utbygde velferdssamfunnene i verden er også de mest produktive.
Vi har alltid vært et parti med fokus på likestilling, og kampen for at kvinner
skal få like muligheter til å delta i arbeidsliv og samfunnsliv har vært viktig for
oss. Det samme gjelder kampen mot diskriminering av ulike minoriteter.
Arbeiderpartiet har et stort fokus på barn og barns oppvekstvilkår.

Kunnskap er avgjørende for å løse morgendagens oppgaver. Arbeiderpartiet
har som ambisjon at norsk skole skal være i verdenstoppen. I den offentlige
fellesskolen forberedes barn og unge til aktiv og solidarisk deltakelse i et
moderne, demokratisk og mangfoldig samfunn.

Arbeiderpartiet har jobbet frem fødselspermisjon, pappapermisjon og full
barnehagedekning for å nevne noe. Vi jobber også for å få bort ufrivillig deltid,
og har fokus på å få flere kvinner i heltidsarbeid, dette fordi kvinner skal få
høyere pensjon og trygd.

I dag er det 8.mars. Jeg har deltatt på arrangementer i en årrekke. Det er svært
mange gode grunner til det. Mye av den etablerte politikken har blitt utfordret
kraftig de siste årene, etter at vi fikk en Høyre-regjering. Endringene i
arbeidsmiljøloven, med blant annet mer midlertidig ansettelse og mer
uregelmessig arbeidstid, som i særlig grad vil ramme kvinner,
reservasjonsretten i 2014, færre og dyrere barnehageplasser, økt
kontantstøtte, redusert pappapermisjon, kampen for likelønn. Sist men IKKE minst
vil jeg vil nevne abortsaken. Kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp
ble forhandlet bort for at KrF skulle få regjeringsplass. Dette er dypt alvorlig
men forsøkt bortforklart og ufarliggjort av kvinner og menn fra høyresiden. Det er bare en ting å si om den saken: Kvinners selvbestemmelse er IKKE et
forhandlingskort og skal ikke forhandles om! Prinsippet om at kvinners rett til å
bestemme over egen kropp og eget liv står sterkt i arbeiderbevegelsen.

Dette viser at vi ikke kan slappe av. Vi skal være bevisste på verdien av
likestilling, og hvor bra det er for storsamfunnet at også kvinner er synlige,
tydelige og tar posisjoner.

Frihet kommer ikke av seg selv. Den må velges igjen og igjen. Jeg ønsker alle en fin 8. Mars!

Linda Eide
Leder Rana Arbeiderparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.