Høyres Bård Ludvig Thorheim.

– Dette er en stor seier for industribygging og jobber

Syv industrietableringer i Nordland kan omfattes av et hurtigløp for kraft- og nettutbygging knyttet til store industrietableringer, som Stortingets energi- og miljøkomité har bedt regjeringen utrede. – Dette betyr at industriarbeidsplassene i Nordland kan etableres dobbelt så raskt som først planlagt, sier Stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim.

Torsdag i forrige uke avla energi- og miljøkomitéen på Stortinget sin innstilling til regjeringens tilleggsmelding om energi. Det var bred tverrpolitisk enighet om store deler av energipolitikken som også er grunnlag for energibygging. 

Blant vedtakene i innstillingen skriver energi- og miljøkomitéen:

Stortinget ber regjeringen utrede et eget hurtigløp for kraft- og nettutbygging knyttet til store industrietableringer og ber regjeringen komme med en utreding i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023.

Stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim, er blant de som er svært fornøyde med komitéens innstilling. 

– Høyre fikk gjennomslag for en sak vi gikk til valg på, og som industrien i Nordland har vært svært positive til: et hurtigløp for nett- og kraftutbygging i forbindelse med større industrietableringer, sier Thorheim.

Avhengig av kriteriene regjeringen utarbeider for hurtigløpet kan det omfatte hele syv industrietableringer spredt over hele Nordland.

– Dette er en stor seier for industribygging og jobber, og betyr kanskje aller mest for kraft- og industrifylket Nordland. Det er svært positivt at regjeringen støtter Høyres forslag og at det er bred enighet.

– I dag tar det opptil seks-syv måneder bare for å få tildelt en saksbehandler i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er ikke holdbart. Det må organiseres bedre, høringsprosesser må kortes ned og kjøres parallelt, og kapasiteten må styrkes. Det grønne skiftet går raskt og norsk industri er ambisiøs — da må det offentlige henge med. Målet må være å minst halvere saksbehandlingstiden for konsesjonssøknader og lignende. Dette betyr at industriarbeidsplassene i Nordland kan etableres dobbelt så raskt som først planlagt.

– Vi hadde et eget utvalg for et industrielt hurtigløp på 1970-tallet hvor mange nordlendinger var representert. Vi er nå inne i en re-industrialisering på grunn av det grønne skiftet og det er i Nordland potensialet er størst.

Her er noen av prosjektene i Nordland som kan være aktuelle å omfattes av hurtigsporet.

[annonse]
Freyr
Batterifabrikk, Mo i Rana
Oppstart første fabrikk høst 2022
Gigafabrikk 1 og 2 bygges ut trinnvis, men spesielt trinn 2 er helt avhengig av forutsigbar krafttilgang fremover

Teco 2030
Hydrogenbrenselceller, Narvik
Oppstart høst 2022

Gen2 Energy
Hydrogenproduksjon, Mosjøen
Utbygging fra høst 2022

Bergen Carbon Solutions
Carbon nano fibre, Mosjøen
Utbygging fra høst 2022

Aker Horizon
Grønt stål, hydrogen, Narvik
Uklart oppstartstidspunkt

Glomfjord Hydrogen
Hydrogenproduksjon, Glomfjord
Utbyggingsstart i løpet av 1-2 år

GreenH
Hydrogenproduksjon, Bodø
Utbygging i løpet av 1-2 år