Ståle Paulsen under gårsdagens markering på Selfors. Foto: Roger Marthinsen

«Dette er gambling med menneskeliv!»

– Helse Nords begrunnelser for å flytte tarmkreftkirurgien var for å skape ro, og en bedre sikkerhet for pasientene. Tror Helse Nord at innbyggerne på Helgeland med dette nå blir beroliget? spør Ståle Paulsen.

I oktober 2020 vedtok Helse Nord å flytte tarmkreftkirurgien på Helgeland midlertidig fra Helgelandssykehuset i Mo i Rana til Nordlandssykehuset i Bodø. Ledelsen i Helgelandssykehuset hadde tidligere avgjort at dette tjenestetilbudet skulle stenges ned ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og at all tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset skulle utføres i Mo i Rana. Årsaken var urovekkende funn i forbindelse med denne ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Helse Nords begrunnelse for sitt vedtak var bråk og uro i Helgelandssykehuset, i tillegg skulle dette føre til sikkerhet for pasienter i Helgelandsregionen.

Bråket og uroen hadde i sin helhet kommet fra Helgelandssykehuset i Sandnessjøen etter at styret flyttet tarmkreftkirurgien derfra. Ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana har det hverken vært bråk eller uro. Med overflyttingen av disse operasjonene til Bodø har pasienter i Helgelandsregionen fått både lenger reisevei til operasjon og lenger ventetid på operasjon. Hva dette har ført til av ekstrabelastning for mennesker som er alvorlig syk fra før av er etter hvert kommet godt frem i media.

Overflyttingen av tarmkreftkirurgien på Helgeland fra Helgelandssykehuset i Mo i Rana til Nordlandssykehuset i Bodø i 2020 skapte sterke reaksjoner i Rana. Helgelandssykehuset i Mo i Rana med god statistikk på slik kirurgi ble straffet fordi Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har mye dårligere statistikk. Dette oppleves som ren kollektiv avstraffelse av Helgelandssykehuset i Mo i Rana.

12.10. 2021 hadde Mo i Rana besøk av administrerende direktør i Helse Nord og i Helgelandssykehuset i forbindelse med reaksjonene som er kommet etter Helse Nords vedtak. Styrelederne i Helse Nord og i Helgelandssykehuset var med via Teams. Engasjementet blant ranværinger er stort i denne saken. Mange mennesker møtte opp på rådhusplassen i Mo i Rana for å bli orientert av og få svar på sine spørsmål fra de to direktørene og styrelederne.

Dette var i sannhet et selsomt besøk. Folk fikk høre for det meste tomt prat og bortforklaringer. Mennesker med kreftsykdom som står frem offentlig og forteller hva Helse Nords vedtak har forårsaket for dem gjør tydeligvis lite eller intet inntrykk på administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottìr, gjorde heller ikke noen god figur ved denne anledningen. Ingen av disse to har nok lagt noen alen til sin lengde etter denne seansen i Mo i Rana.

Etter overflyttingen av operasjonene har Helgeland falt stygt nedover på statistikken over behandling av tarmkreft innen tidsfristen i pakkeforløp. Cecilie Daae sa om forsinkelsene av operasjoner at «Men det er ikke snakk om veldig store forsinkelser. Det er snakk om noen dager og opp mot to uker.» Her lyver den administrerende direktøren i Helse Nord. Vi vet nå at 32 personer på Helgeland ikke får helsehjelp i henhold til pakkeforløpet for behandling av kreft. Her er det personer som beviselig har fått oversittet sin frist med 24 dager. Mennesker har gått med en kreftdiagnose i nesten 40 dager før de har blitt operert. Og dette etterslepet er nå i hele Nordland fylke, ikke bare på Helgeland.

I tillegg sa Daae at forsinkelsene er uten betydning for prognosen for tarmkreft. Dette er rett og slett oppsiktsvekkende. For det første så er hun selv ikke onkolog (kreftlege). Hun har altså i utgangspunktet ikke noe grunnlag for å si dette. Og ifølge andre med kompetanse på fagfeltet er dette heller ikke riktig. Hvordan kan hun personlig garantere for at pasienter som ikke blir operert i tide for tarmkreft ikke får prognosetap for sykdommen? Kan hun noe her som ingen andre innenfor fagfeltet kan? Hvis hun hadde kommet med noe slikt på en eksamen i kirurgi så ville hun ha strøket med glans. Tarmkreft sprer seg fort. Operasjon her må foretas så fort som mulig.

Når en administrerende direktør i et overordnet helseforetak som Helse Nord RF både kan lyve, i tillegg til å komme med en slik feilaktig påstand offentlig er dette skremmende, for å si det mildt. Hun sa dessuten etter vedtaket om midlertidig overflytting av tarmkreftoperasjonene til Bodø at Nordlandssykehuset der har kapasitet til å utføre tarmkreftoperasjoner på pasienter fra Helgeland i tillegg til pasienter i sin egen region. Dette viste seg å være en usannhet.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottìr kunne fortelle de fremmøtte at Helgelandssykehuset har kompetanse, folk og utstyr til å utføre tarmkreftkirurgi. Det kan opereres «i går, i dag og i morgen». Pasienter kan bli operert umiddelbart her. Men hun har etter en inngått avtale med Helse Nord kommet frem til at de vil vente på den endelige rapporten fra Statens helsetilsyn, for å skape ro i saken før den kan lukkes og de «kan gå sammen videre». Dette blir totalt uforståelig.

[annonse]
Skal mennesker med tarmkreft måtte vente på en rapport før de kan bli operert i sin egen region ved et sykehus som står klart her? Ingen vet når denne rapporten kommer. Cecilie Daae sier at hun håper at det kan bli tatt en avgjørelse i denne saken tidlig i 2022. Skal pasienter i verste fall vente helt til da? Når personer allerede nå opplever at det ikke er ledig kapasitet hverken i Bodø, Tromsø, Trondheim eller i Oslo så de kan bli operert? Helse Nords begrunnelser for å flytte tarmkreftkirurgien var for å skape ro, og en bedre sikkerhet for pasientene. Tror Helse Nord at innbyggerne på Helgeland med dette nå blir beroliget, eller at det blir mindre uro i Helgelandssykehuset eller blant folk i helgelandsregionen?

Og hva slags pasientsikkerhet er dette? Alvorlig syke mennesker med allerede nedsatt immunforsvar sendes på en lengre reise til operasjon i et samfunn med Corona epidemi. Disse kan altså i tillegg risikere å ikke bli operert fordi det ikke er ledig kapasitet noen andre steder. Hvordan tror Helse Nord at det virker inn på mennesker å bli utsatt for slike belastninger og påkjenninger i tillegg til sykdommen? Her ofres pasienter med alvorlig sykdom fordi ledelsen i helse Nord og Helgelandssykehuset vil ha mest mulig ro om saken før det blir tatt en avgjørelse. Dette er trist og skammelig.

Hvis vi skal karakterisere tarmkreftkirurgisaken og sykehusprosessen på Helgeland er «lekmannskunnskap» et fristende ord å bruke. Dette betyr det motsatte av ekspert eller vitenskapelig kunnskap. En amatørkunnskap eller uskolert kunnskap. Det kan også brukes om inkompetanse. Når vedtak ikke utredes før de settes i verk av personer som tydelig mangler nødvendig kunnskap kan det gå veldig galt underveis. Her gjelder dette både forrige helseminister Bent Høie, Helse Nord og Helgelandssykehuset. I denne saken og i sykehusprosessen har politikk og prestisje blitt viktigere enn pasientsikkerhet. Som er det aller viktigste av alt i sykehus. Årsaken er utøvelse av (dårlig) lekmannskunnskap.

At alvorlig syke mennesker i en hel region ikke får livsnødvendige operasjoner utført i tide når de trenger det er fullstendig uholdbart. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Dette er gambling med menneskeliv. Tarmkreftkirurgien må så snart som mulig tilbakeføres til Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Da kan vi kanskje unngå tap av menneskeliv.

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.