I september er det kirkevalg i Den norske kirke. For første gang er det mulig å forhåndsstemme digitalt. Foto: Try/Den norske kirke

Dette er kandidatene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd

I høst er det kirkevalg, og 35 navn står på til valg av leke medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.


Det melder Den norske kirke i ei pressemelding.  

Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget i september velges de som skal styre kirken de neste fire årene, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

De som velges til bispedømmerådet, blir også medlemmer av Kirkemøtet, som er kirkens øverste demokratiske organ. 

Ved kirkevalget 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. 

I Sør-Hålogaland stiller Bønnelista og Åpen folkekirke liste. I tillegg kommer Nominasjonskomiteens liste, der en lokalt oppnevnt nominasjonskomite lager forslag til liste. 

Disse stiller til valg i Sør-Hålogaland bispedømme:  

Bønnelista 

Eli Augestad Vikdal, f. 1956. Farmor, Mosjøen
Øystein Rykkelid, f. 1964. Daglig leder, Røsvik
Nils-Aaron Wiltsch, f. 2005. skoleelev, Mo i Rana
Knut Jørgen Olsen, f. 1941. Pensjonist, Bodø
Signe-Johanne Birkeli, f. 2002. Student, Gildeskål
Ellinor Helene Bruun, f. 1944. Pensjonist, Bodø
Gørill Svedal, f. 1963. Helsearbeider, Mosjøen

Nominasjonskomitéens liste 

Trond Gustavson, f. 1958. Rådgiver, Ballangen
Helga Kjellevold, f. 1959. Pensjonist, Dønna
Regine Vetleseter Strangstad, f. 2001. Student, Bø
Jens Christian Berg, f. 1960. Kultur og inf. konsulent, Bindal
Hanne Jakobsen, f. 1960. Idrettspedagog, Valnesfjord
Tord Johansen, f. 1954. Pensjonist, Hemnesberget
Ingjerd Martinsen, f. 1956. Pensjonist, Sørvågen
Tone Øvermo Bruun, f. 1957. Politisk sekretær, Mo i Rana
Knut Skorpen, f. 1959. Arealplanlegger, Dolstad, Vefsn
Christian Heidissønn Klaussen, f. 1998. Miljøarbeider, Sandnessjøen
Berit Woie-Berg, f. 1951. Pensjonist, Leines, Steigen
Oda Martine Dahlberg Myrvang, f. 2002. Fôroperatør, Mo i Rana
Mona Halsbakk, f. 1964. Seniorrådgiver, Bodø
Gunnar Inge Wiker, f. 1947. Pensjonist, Narvik

Åpen folkekirke 

Lars Evan Lauritzen, f. 1971, Nesna
Irene Sandnes, f. 1961, Vestvågøy
Lene Anette Nesjan Lindrupsen, f. 1994, Brønnøy
Magnus Sivertsen Sørvig, f. 1980, Bodø
Odvar Nordnes, f. 1953, Hamarøy
Svein Malmbekk, f. 1954, Bodø
Hildur Eli Gryt, f. 1958, Skjerstad
Aud Nilsen, f. 1959, Brønnøy
Ola Smeplass, f. 1962, Bodø
Karoline Steinholt, f. 2000, Bodø
Heidi Kristine Sæthre, f. 1961, Brønnøy
Trygve Mikalsen, f. 2000, Vefsn
Kjetil Trøan, f. 1976, Vega
Inger Opsahl, f. 1963, Fauske

Fakta om kirkevalget
Demokratisk valg der en velger 7000 tillitsvalgte, som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
Valget er samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, 10. og 11. september 2023
På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
I 2023 er det for første gang mulig å forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
Fysisk forhåndsstemming skjer fra 10. august til 8. september 
Alle Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023