"Dette er prosjekter som gjør en forskjell for barna og deres oppvekst"

Mer penger til kampen mot vold og overgrep mot barn

For Fremskrittspartiet er det viktig at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst. Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, og har store konsekvenser for den enkelte, og det er en utfordring at vi ikke lykkes godt nok med å raskt oppdage de det gjelder. 

Før sommeren fikk Frp gjennomslag på Stortinget for 5 millioner kroner ekstra til et pilotprosjekt kalt «Barnas verneombud», som er et samarbeid mellom Stine Sofie Stiftelsen, Private Barnehagers Landsforbund og Kommunenes sentralforbund. Kort fortalt handler det om forebygging og å gi de ansatte i barnehagene økt kunnskap slik at man raskt kan hjelpe de barna som trenger det. 

Til nå har litt over 100 barnehager vært en del av prosjektet, men takket være de ekstra millionene vil nå om lag 500 nye barnehager bli omfattet av prosjektet. For Frp handler dette om å trygge oppveksten til barna, og vi håper for barnas beste at resten av Stortinget vil være med å utvide dette prosjektet ytterligere i årene som kommer.

Derfor er vi veldig glad over gjennomslaget i regionalt nasjonalbudsjett. Vi har besøkt barnehager som er med i Private Barnehagers Landsforbunds pilotprosjekter og med begeistring sett hvilke muligheter for forebyggende arbeid prosjektet gir. At vi nå har fått gjennomslag for støtte til disse prosjektene er svært gledelig. Dette er prosjekter som gjør en forskjell for barna og deres oppvekst.
 
 
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.