Foto: Sondre Skjelvik

Ber om utsettelse av vedtektsendring for flytting av sykehus-ledelsen

Skrevet av Roger Marthinsen
25.03.2020 06:00

Vedtektene må endres for å bestemme hvor den nye ledelsen skal plasseres. Men først må det avgjøres hvor sykehuset skal plasseres. Følg dagens styremøte i Helse Nord, direkte.

En av sakene på sakslista til dagens Helse Nord-styremøte er vedtektsendring for Helgelandssykehuset. En slik vedtektsendring må til for å kunne flytte sykehusets ledelse 

Adm.dir i Helse Nord, Cecilie Daae, vil imidlertid ikke endre vedtektene nå, men vente til en beslutning om hvor ledelsen skal plasseres – i Sandnessjøen eller omegn.

Daae foreslår i sin innstilling til styret at vedtektene endres ført når konseptfasen er gjennomført: 

– Den endelige lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn vil bli nærmere avklart i konseptfasen, og skal besluttes av styret i Helse Nord RHF på grunnlag av styret i Helgelandssykehuset HFs anbefaling. Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune, mens omegn åpner muligheten for lokalisering i annen kommune. Kommunen der hovedkontoret skal ligge vil derfor først være avklart etter at beslutningen om lokalisering er tatt, skriver Daae.

– Helseforetakets vedtekter vil først kunne endres etter at konseptfasen er gjennomført og endelig lokalisering i Sandnessjøen og omegn er besluttet, som ber styret fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om endring i Helgelandssykehuset HFs vedtekter § 3 til orientering.

Styret støtter adm. direktørs vurdering om å utsette denne endringen og ber om å få lagt frem styresak om endring av helseforetakets vedtekter, når konseptfasen er gjennomført og endelig lokalisering av sykehuset i Sandnessjøen og omegn er besluttet.

Dagens styremøte gjennomføres via Skype, men kan følges direkte på stream her på Rana No.

Møtet starter klokken 08:30 og er antydet å skulle pågå frem til klokken 14.

Dagens saksliste:

Godkjenning av innkallelse og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2020

Instruks for adm. direktør - revidering

Endring i Helgelandssykehuset HFs vedtekter ad. hovedkontor, informasjon

Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og fritt behandlingsvalg

Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport pr. 31. desember 2019

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tertialrapport pr. 31. desember 2019

Fremtidens systemer i klinikken - FRESK - Tertialrapport pr. 31. desember 2019

Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet

Nordlandssykehuset Bodø - byggeprosjekter, oversikt over alle påløpte forpliktelser

Virksomhetsrapport nr. 2-2020

Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 - utkast til mandat

Risiko for å oppnå kvalitetsmål for 2020

Årlig melding 2029

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2019 - herunder disponering av resultat

Orienteringssaker

Rapport ad. mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene 

Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, helsehus - samarbeid med Harstad kommune

Referatsaker (deriblant e-poster ad. operasjonsstuer i Mo i Rana, brev ad. bekymring for tilliten på Helgeland, brev fra overleger ved Helgelandssykehuset Mo i Rana til Bent Høie, åpent brev til Helse Nord og helseminister Bent Høie fra aksjonsgruppen Helgelandssykehuset 2025 – ressursgruppens anbefaling er Rana).

Eventuelt (PDF, 115 KB)