DIREKTE I dag skal de ta tarmkreft-avgjørelsen

Helse Nord-direktørens to-trinns tarmkreft-løsning er den store saken for helgelendingene, i dagens styremøte. Følg møtet direkte her.

Helse Nord skal i dag ta stilling til om tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres til Helgelandssykehuset, og hvor denne skal lokaliseres.

Før helga ble det klart at adm.dir Cecilie Daae foreslår at denne plasseres midlertidig ved sykehuset i Mo i Rana, for så en gang i løpet av 2024 å legges til sykehuset i Sandnessjøen. Rana kommune har reagert meget kraftig på denne innstillingen, og varslet at kommunen trekker seg fra Nye Helgelandssykehuset-prosesser der det er naturlig at kommunen er en del av disse. De faglige argumentene peker nærmest entydig mot Mo i Rana som lokalisasjon, men i Daaes innstilling er tarmkreftkirurgien vektlagt meget tungt som en del av oppbyggingen av et hovedsykehus i Sandnessjøen. 

Styremøtet starter klokken 08.30, og kan følges direkte her på Rana No.

Sakslista:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 27-2022

Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030

Budsjett 2022 - Justering av rammer nr. 2

Retningslinjer for gevinstberegning

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Virksomhetsrapport nr. 5-2022

Tertialrapport nr. 1-2022

Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – sentrale faglige forutsetninger

Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak

Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene

Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr

Orienteringssaker:

 • Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
 • Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
 • Vikarbyrå etterbetaling av overtidskompensasjon
 • Spørsmål besvart i Stortinget: Akuttilbudet i Grane, Hattfjelldal og Vefsn
 • Spørsmål besvart i Stortinget: Rekruttering til kirurgi
 • Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre fagmiljøer på antibiotikaresistens
 • Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
 • Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
 • Årsplan 2023 for styret i Helse Nord RHF
Referatsaker: 

 • Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2022
 • Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Økonomisk langtidsplan 2023-2026 og investeringsplan 2023-2030.
 • Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Omstillingsarbeidet i helseforetakene.
 • Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022
 

Saken fortsetter under annonsen.