Foto: Merethe Myrvang, Helgelandssykehuset

DIREKTE Kommuner nord for fjellet peker på Sandnessjøen

Skrevet av Roger Marthinsen
25.06.2021 06:00 - OPPDATERT 25.06.2021 15:34

Direktøren peker på to tomter i Sandnessjøen, og kommunene peker på tomter i samme område. I dag skal Helgelandssykehusets styre beslutte hvilke tomter som skal være med til finalen.

Hvor det Nye Helgelandssykehuset skal lokaliseres, nærmer seg en avgjørelse. Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir anbefaler i sin innstilling at styret tar med dagens sykehustomt i Sandnessjøen og tomt i Rishatten, til konseptfasens steg 1.

Samtidig som direktøren peker på disse to tomtene, fremgår det også av utredningen av tomtealternativene at en utbygging og opprusting av dagens sykehus, er det eneste alternativet som er økonomisk bærekraftig. 0-alternativet, videreføring av dagens sykehusstruktur, kommer ut i pluss i en økonomisk bærekraftsanalyse, men dette anses ikke som et reelt alternativ men kun et referansealternativ. 

Flere av kommunene har nå kommet med sine innspill til tomtevalg. På Nord-Helgeland har både Lurøy, Rødøy, Træna, Hemnes og Rana pekt på Sandnessjøen som lokasjon. Kun Nesna har ikke gitt noe høringsinnspill. 

Rødøy peker i likhet med Rana på dagens sykehus, mens Hemnes i sin uttalelse anbefaler plassering av tomtevalg for nytt sykehus i Sandnessjøen, og ikke i «omegn»; i tråd med SWECO sine anbefalinger.

Kommuner på Midt- og Sør-Helgeland, og ansatte ved sykehuset i Mosjøen, argumenterer fortsatt for at Tovåsen bør være med videre i prosessen, men også blant disse er det kommuner som peker eksplisitt på Sandnessjøen. Kommunene som peker på Sandnessjøen som lokalisering utgjør ca. 46.000 av befolkningsunderlaget på Helgeland – altså godt over halvparten av Helgelands befolkning. 

Helgelandssykehuset har også mottatt en meningsmåling fra Opinion, bestilt av en ikke forespurt innspillspart, der det er størst oppslutning om et sykehus lokalisert i Sandnesjøen. I denne undersøkelsen er det befolkningen i Leirfjord, Vefsn, Hattfjelldal og Grane som peker på Tovåsen som lokalisering.

Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir sier i sin innstilling at "det er ikke klart å dokumentere at det finnes særskilte sykehusfaglige grunner til å fravike statlige og fylkeskommunale retningslinjer for å velge Leirfjord kommune med Tovåsen som tomt." I denne sammenheng vises det til at det er gjennomført fem utredninger, inkludert Sweco sin rapport som den siste, der alle konkluderer med det samme.

For å dokumentere at Leirfjord med Tovåsen er grundig vurdert, anbefaler direktøren derfor at det gjennomføres en dokumentgjennomgang av alle tidligere utredninger og en ytterligere vurdering av økonomiske og samfunnsmessige forhold knyttet til Tovåsen-alternativet, parallelt med oppstarten av konseptfasens steg 1.

Etter at styret i Helgelandssykehuset har sagt sitt om tomtevalg, som er en del av styresak 55-2021 Nye Helgelandssykehuset der også oppdatert økonomisk bæreevneanalyse og faglig strategisk utviklingsplan inngår, skal saken videre til Helse Nord, som skal behandle saken i et ekstraordinært styremøte onsdag 30. juni.

[annonse]
I dagens styremøte i Helgelandssykehuset skal også en prosjektrapport for tarmkreftkirurgien behandles. I denne rapporten anbefaler en arbeidsgruppe flere tiltak for å få tarmkreftkirurgien tilbakeført fra Bodø til Helgeland. Blant tiltakene som anbefales er å samle tarmkrefkirurgien ved én sykehusenhet, uten at man peker på noe bestemt sykehus.   

Dagens styremøte starter klokken 08:00, og kan følges direkte her på Rana No. 

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 27.05.2021

Virksomhetsrapport pr mai 2021

Prosjektrapport kir. beh. av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset

Nye Helgelandssykehuset

Referatsaker til styret:

 • Protokoll BU-møte 21.05.2021
 • Tilbud fra fødende, fra Hemnes kommune
 • Plassering sykehus, fra Hemnes kommune 
 • Helse Nord RHF presseprotokoll styremøte 26.05.21
 • Innspill tomtevalg Nye HSYK, fra avd ledere HSYK MSJ
 • Tomteutredning nye HSYK, fra 42 leger fra MSJ 
 • Innspill tomtevalg nye HSYK, fra HTV HSYK MSJ 
 • Uttalelse HSYK 2025 - konseptfase, fra M.Bakksjø 
 • Innspill Sweco-rapporten, fra B. Olaisen
 • Minner sterkt om.... fra P.Waage
 • Svar til SWECO`s rapport..., fra H.Nyberg
 • Tarmkreftkirurgien på Helgeland... fra P.Waage
 • Uttalelse om Nye HSYK, fra Rana kommune 
 • Protokoll ekstraordinært BU-møte 10.06.21
 • Hendelse i fbm tarmkref..., fra B.Hundnes
 • Fremtidig spesial..., fra H.Lie, E. Schjølberg, B. Hundåla
 • Uttalelse fra Grane formannskap..., fra Grane kommune
 • Dessens til..., fra DPS SSJ
 • HSYK 2025, fra Vefsn kommune
 • Henviser til..., fra BU HSYK
 • Uttalselse..., fra Alstahaug Kommune
 • Uttalelse om sykehus, fra Hattfjeldal kommune
Muntlig orientering fra AD

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.